ZP-271-05-18 Remonty cząstkowe w 2018 r. z podziałem na 4 zadania

Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg powiatowych powiatu krakowskiego w 2018r. z podziałem na 4 zadania
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Informacje

Informacja dla Wykonawcy 12-02-2018 r.
(UWAGA! Zmiana nr konta do wpłaty wadium i zabezpieczeń)

 Informacja z otwarcia ofert

WYNIK