ZP-271-69-17 Przebudowa DP nr 2188K Krzeszowice - Tenczynek - Rudno wraz z budową jej nowego odcinka do drogi krajowej nr 79.

Przebudowa drogi powiatowej nr 2188K Krzeszowice - Tenczynek - Rudno wraz z budową jej nowego odcinka do drogi krajowej nr 79.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Informacje

Informacja dla Wykonawców 18-12-2017 r.

Modyfikacja do SIWZ z dnia 22-12-2017 r.

Odpowiedzi na pytania 04-01-2018r.

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania