UWAGA! Ta wersja strony internetowej,
nie jest już aktualizowana.

Uruchomiliśmy nową wersję strony,
bardziej dostosowaną do urządzeń mobilnych.
Nowa strona dostępna jest pod adresem:
http://zdpk.krakow.pl

ZP-271-16-17 Przebudowa drogi powiatowej nr 2130K ul. Kawiory w m. Będkowice

 Kraków: Przebudowa drogi powiatowej nr 2130K ul. Kawiory
w m. Będkowice w km 2+592,81 - 2+975,27.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Informacje

Informacja z otwarcia ofert

Wynik