ZP-271-13-17 Rozbudowa przepustu ramowego w m. Kłokoczyn DP 2187K

 Kraków: Rozbudowa przepustu ramowego w miejscu istniejącego, na cieku bez nazwy
w km 9+300 w miejscowości Kłokoczyn, w ciągu drogi powiatowej nr 2187K.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Informacje

  Informacja dla Wykonawcy 03-04-2017

Informacja z otwarcia ofert

Wynik