ZP-271-26-17 Budowa chodnika z odwodnieniem DP nr 2174K ul. Leśna w Skawinie

 Budowa chodnika z odwonieniem w ciągu drogi powiatowej nr 2174K
ul. Leśna w Skawinie.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Informacje

ZP-271-25-17 Budowa obiektu mostowego na potoku Głogoczówka w ciągu DP 1940K w Krzywaczce

 Budowa obiektu mostowego na potoku Głogoczówka w Krzywaczce,
w ciągu drogi powiatowej nr 1940K relacji Krzywaczka – Skawina
z rozbiórką istniejącego mostu.

Informacje

ZP-271-23-17 Przebudowa DP nr 1033K w m. Rudno – budowa chodnika - Etap 1

 Przebudowa drogi powiatowej nr 1033K w m. Rudno – budowa chodnika- Etap 1.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Informacje

Informacja z otwarcia ofert

ZP-271-22-17 Przebudowa DP nr 2155K w m. Raciborowice

Przebudowa drogi powiatowej nr 2155K w miejscowości Raciborowice
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Informacje

ZP-271-21-17 Modernizacja DP 1172K w m. Grzegorzowice Wielkie

 Modernizacja drogi powiatowej nr 1172K miejscowości Grzegorzowice Wielkie,
Gmina Iwanowice, polegająca na wykonaniu nakładek
(odtworzenie warstw jezdnych) z betonu asfaltowego.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Informacje

Informacja dla Wykonawcy 18-05-2017

Informacja z otwarcia ofert

ZP-271-20-17 Przebudowa drogi powiatowej nr 2130K ul. Kawiory w m. Będkowice

 Przebudowa drogi powiatowej nr 2130K ul. Kawiory
w m. Będkowice w km 2+592,81 - 2+975,27.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Informacje

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 17-05-2017

Informacja z otwarcia ofert

ZP-271-19-17 Remonty bieżące rowów w 2017 r. z podziałem na 4 zadania

Kraków: Remonty bieżące rowów w obrębie pasa drogowego dróg powiatowych
powiatu Krakowskiego w 2017 roku z podziałem na 4 Zadania.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Informacje 

Informacja z otwarcia ofert

ZP-271-18-17 Przebudowa DP nr 2125K w m. Miękinia - ETAP 1

Kraków: Przebudowa drogi powiatowej nr 2125K w m. Miękinia - ETAP 1.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Informacje

Wynik

ZP-271-17-17 Przebudowa DP nr 2124K w m. Filipowice - budowa chodnika- ETAP 1

Kraków: Przebudowa drogi powiatowej nr 2124K
w m. Filipowice - budowa chodnika- ETAP 1
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Informacje

Informacja z otwarcia ofert

Wynik

ZP-271-16-17 Przebudowa drogi powiatowej nr 2130K ul. Kawiory w m. Będkowice

 Kraków: Przebudowa drogi powiatowej nr 2130K ul. Kawiory
w m. Będkowice w km 2+592,81 - 2+975,27.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Informacje

Informacja z otwarcia ofert

Wynik

ZP-271-15-17 Przebudowa pobocza na chodnik przy DP nr 2123K w m. Nawojowa Góra

Kraków: Przebudowa utwardzonego pobocza na chodnik z kostki brukowej
przy DP nr 2123K w miejscowości Nawojowa Góra.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Informacje
Informacja z otwarcia ofert

Wynik

ZP-271-14-17 Przebudowa DP 2151K w m. Górna Wieś i Wola Zachariaszowska ETAP1

Kraków: Przebudowa drogi powiatowej nr 2151K w miejscowościach Górna Wieś i Wola Zachariaszowska ETAP I.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Informacje

Informacja z otwarcia ofert

Wynik

ZP-271-13-17 Rozbudowa przepustu ramowego w m. Kłokoczyn DP 2187K

 Kraków: Rozbudowa przepustu ramowego w miejscu istniejącego, na cieku bez nazwy
w km 9+300 w miejscowości Kłokoczyn, w ciągu drogi powiatowej nr 2187K.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Informacje

  Informacja dla Wykonawcy 03-04-2017

Informacja z otwarcia ofert

Wynik

ZP-271-12-17 Przebudowa skrzyżowania DP 2167K z drogami gm. w m. Rzeszotary

Kraków: Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2167K
z drogami gminnymi w m. Rzeszotary.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Informacje

Informacja z otwarcia ofert
Wynik

ZP-271-11-17 Przebudowa DP 1235K w m. Skrzeszowice

Kraków: Przebudowa drogi powiatowej nr 1235K w m. Skrzeszowice.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Informacje

Informacja z otwarcia ofert
Wynik