ZP-271-46-17 Modernizacja drogi powiatowej nr 1155K w miejscowości Sobiesęki.

Modernizacja drogi powiatowej nr 1155K w miejscowości Sobiesęki polegająca na wykonaniu nakładek (odtworzenie warstw jezdnych) z betonu asfaltowego.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Informacje

ZP-271-43-17 Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2183K wraz z budową chodnika i odwodnieniem w miejscowości Zagacie – zaprojektuj i wybuduj.

Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2183K wraz z budową chodnika i odwodnieniem w miejscowości Zagacie – zaprojektuj i wybuduj.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Informacje

Informacja dla Wykonawcy 20-07-2017 r.

ZP-271-42-17 Modernizacja chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2202K w miejscowości Skawina ul. Energetyków.

Modernizacja chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2202K w miejscowości Skawina ul. Energetyków
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Informacje

ZP-271-41-17 Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy odcinka drogi powiatowej nr 2181K oraz nr 2182K wraz z budową chodnika i odwodnieniem w miejscowości Czernichów, Wołowice oraz Dąbrowa Szlachecka.

Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy odcinka drogi powiatowej nr 2181K oraz nr 2182K wraz z budową chodnika i odwodnieniem  w miejscowości Czernichów, Wołowice oraz Dąbrowa Szlachecka
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Informacje

Informacja z otwarcia ofert

WYNIK

ZP-271-34-17 Modernizacja drogi powiatowej nr 2164K w m. Tropiszów, gm. Igołomia-Wawrzeńczyce poprzez wykonanie nakładki (odtworzenie warstwy jezdnej) z betonu asfaltowego.

Modernizacja drogi powiatowej nr 2164K w m. Tropiszów, gm. Igołomia-Wawrzeńczyce poprzez wykonanie nakładki (odtworzenie warstwy jezdnej) z betonu asfaltowego.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Informacje

Informacja z otwarcia ofert

ZP-271-33-17 Przebudowa utwardzonego pobocza na chodnik z kostki brukowej przy DP nr 2123K w miejscowości Nawojowa Góra.

Przebudowa utwardzonego pobocza na chodnik z kostki brukowej przy DP nr 2123K w miejscowości Nawojowa Góra.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Informacje

Informacja z otwarcia ofert

ZP-271-30-17 Przebudowa DP nr 2121K w m. Morawica gm. Liszki

 Przebudowa DP nr 2121K w miejscowości Morawica.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Informacje

Informacja z otwarcia ofert

WYNIK

ZP-271-29-17 Przebudowa DP nr 2125K w m. Miękinia - ETAP 1

 Przebudowa drogi powiatowej nr 2125K w m. Miękinia - ETAP 1.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Informacje

Informacja z otwarcia ofert

WYNIK

ZP-271-28-17 Budowa chodnika z odwodnieniem w ciągu DP nr 1034 K w m. Zalas - ETAP 1

 

 Budowa chodnika z odwodnieniem w ciągu drogi powiatowej nr 1034 K
w miejscowości Zalas - ETAP 1.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Informacje

Informacja dla Wykonawcy 19-06-2017r - ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Informacja z otwarcia ofert

WYNIK

ZP-271-27-17 Utrzymanie oznakowania poziomego dróg powiatowych powiatu krakowskiego w 2017 r.

Utrzymanie oznakowania poziomego dróg powiatowych
na terenie powiatu krakowskiego w 2017 r.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Informacje

Informacja z otwarcia ofert

WYNIK

ZP-271-26-17 Budowa chodnika z odwodnieniem DP nr 2174K ul. Leśna w Skawinie

 Budowa chodnika z odwonieniem w ciągu drogi powiatowej nr 2174K
ul. Leśna w Skawinie.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Informacje

Informacja z otwarcia ofert

WYNIK

ZP-271-25-17 Budowa obiektu mostowego na potoku Głogoczówka w ciągu DP 1940K w Krzywaczce

 Budowa obiektu mostowego na potoku Głogoczówka w Krzywaczce,
w ciągu drogi powiatowej nr 1940K relacji Krzywaczka – Skawina
z rozbiórką istniejącego mostu.

Informacje

INFORMACJA DLA WYKONAWCY 01-06-2017  UWAGA! Zmiana w tabeli elementów rozliczeniowych oraz SIWZ

Informacja z otwarcia ofert

WYNIK

ZP-271-23-17 Przebudowa DP nr 1033K w m. Rudno – budowa chodnika - Etap 1

 Przebudowa drogi powiatowej nr 1033K w m. Rudno – budowa chodnika- Etap 1.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Informacje

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o odrzuceniu oferty

WYNIK

ZP-271-22-17 Przebudowa DP nr 2155K w m. Raciborowice

Przebudowa drogi powiatowej nr 2155K w miejscowości Raciborowice
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Informacje

Informacja z otwarcia ofert

WYNIK

ZP-271-21-17 Modernizacja DP 1172K w m. Grzegorzowice Wielkie

 Modernizacja drogi powiatowej nr 1172K miejscowości Grzegorzowice Wielkie,
Gmina Iwanowice, polegająca na wykonaniu nakładek
(odtworzenie warstw jezdnych) z betonu asfaltowego.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Informacje

Informacja dla Wykonawcy 18-05-2017

Informacja z otwarcia ofert

WYNIK