ZP-271-55-17 Projekt rozbudowy odc. DP nr 2181K i nr 2182K w m. Czernichów Wołowice oraz Dąbrowa Szlachecka.

Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy odcinka drogi powiatowej nr 2181K oraz nr 2182K wraz z budową chodnika i odwodnieniem w miejscowości Czernichów, Wołowice oraz Dąbrowa Szlachecka.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Informacje

ZP-271-54-17 Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 2133K w m. Januszowice, Korzkiew, Grębynice.

Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy DP nr 2133K w m. Januszowice, Korzkiew, Grębynice wraz z uzyskaniem stosownych uzgodnień i decyzji administracyjnych wymaganych przepisami prawa budowlanego.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Informacje

ZP-271-53-17 Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1940K ul. Podlesie w miejscowości Radziszów.

Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1940K ul. Podlesie
w miejscowości Radziszów.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Informacje

ZP-271-52-17 Przebudowa DP nr 2198K ul. Poniatowskiego w Słomnikach – zaprojektuj i wybuduj.

Przebudowa drogi powiatowej nr 2198K ul. Poniatowskiego w Słomnikach –  zaprojektuj i wybuduj.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Informacje

ZP-271-51-17 Przebudowa DP nr 2029K ul. Lwowska w miejscowości Ochojno.

Przebudowa drogi powiatowej nr 2029K w miejscowości Ochojno ul. Lwowska – Gmina Świątniki Górne.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Informacje

Informacja z otwarcia ofert

WYNIK

 

ZP-271-49-17 Przebudowa DP 2134K Sąspów - Grodzisko - zaprojektuj i wybuduj.

Przebudowa drogi powiatowej nr 2134K Sąspów-Grodzisko – zaprojektuj i wybuduj.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Informacje

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

ZP-271-48-17 Przebudowa DP nr 2167K w miejscowości Rzeszotary ul. Generała Zielińskiego.

Przebudowa drogi powiatowej nr 2167K w miejscowości Rzeszotary ul. Generała Zielińskiego polegająca na budowie chodnika z odwodnieniem.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Informacje

Informacja z otwarcia ofert

WYNIK

ZP-271-47-17 Przebudowa DP nr 2121K w miejscowości Chrosna.

Przebudowa DP nr 2121K w miejscowości Chrosna

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Informacje

Informacja z otwarcia ofert

WYNIK

ZP-271-45-17 Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy odcinka drogi powiatowej nr 2181K oraz nr 2182K wraz z budową chodnika i odwodnieniem w miejscowości Czernichów, Wołowice oraz Dąbrowa Szlachecka.

Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy odcinka drogi powiatowej nr 2181K oraz nr 2182K wraz z budową chodnika i odwodnieniem w miejscowości Czernichów, Wołowice oraz Dąbrowa Szlachecka.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Informacje

WYNIK

ZP-271-46-17 Modernizacja drogi powiatowej nr 1155K w miejscowości Sobiesęki.

Modernizacja drogi powiatowej nr 1155K w miejscowości Sobiesęki polegająca na wykonaniu nakładek (odtworzenie warstw jezdnych) z betonu asfaltowego.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Informacje

Informacja dla Wykonawcy 07-08-2017  r.  - UWAGA!  Aktualizacja  Tabeli Elementów Rozliczeniowych

Informacja z otwarcia ofert

WYNIK

ZP-271-43-17 Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2183K wraz z budową chodnika i odwodnieniem w miejscowości Zagacie – zaprojektuj i wybuduj.

Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2183K wraz z budową chodnika i odwodnieniem w miejscowości Zagacie – zaprojektuj i wybuduj.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Informacje

Informacja dla Wykonawcy 20-07-2017 r.

WYNIK

ZP-271-42-17 Modernizacja chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2202K w miejscowości Skawina ul. Energetyków.

Modernizacja chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2202K w miejscowości Skawina ul. Energetyków
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Informacje

Informacja dla Wykonawcy 25-07-2017 r.

Informacja z otwarcia ofert

WYNIK

ZP-271-41-17 Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy odcinka drogi powiatowej nr 2181K oraz nr 2182K wraz z budową chodnika i odwodnieniem w miejscowości Czernichów, Wołowice oraz Dąbrowa Szlachecka.

Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy odcinka drogi powiatowej nr 2181K oraz nr 2182K wraz z budową chodnika i odwodnieniem  w miejscowości Czernichów, Wołowice oraz Dąbrowa Szlachecka
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Informacje

Informacja z otwarcia ofert

WYNIK

ZP-271-34-17 Modernizacja drogi powiatowej nr 2164K w m. Tropiszów, gm. Igołomia-Wawrzeńczyce poprzez wykonanie nakładki (odtworzenie warstwy jezdnej) z betonu asfaltowego.

Modernizacja drogi powiatowej nr 2164K w m. Tropiszów, gm. Igołomia-Wawrzeńczyce poprzez wykonanie nakładki (odtworzenie warstwy jezdnej) z betonu asfaltowego.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Informacje

Informacja z otwarcia ofert

WYNIK

ZP-271-33-17 Przebudowa utwardzonego pobocza na chodnik z kostki brukowej przy DP nr 2123K w miejscowości Nawojowa Góra.

Przebudowa utwardzonego pobocza na chodnik z kostki brukowej przy DP nr 2123K w miejscowości Nawojowa Góra.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Informacje

Informacja z otwarcia ofert

WYNIK