ZP-271-16-17 Przebudowa drogi powiatowej nr 2130K ul. Kawiory w m. Będkowice

 Kraków: Przebudowa drogi powiatowej nr 2130K ul. Kawiory
w m. Będkowice w km 2+592,81 - 2+975,27.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Informacje

ZP-271-15-17 Przebudowa pobocza na chodnik przy DP nr 2123K w m. Nawojowa Góra

Kraków: Przebudowa utwardzonego pobocza na chodnik z kostki brukowej
przy DP nr 2123K w miejscowości Nawojowa Góra.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Informacje
Informacja z otwarcia ofert

ZP-271-14-17 Przebudowa DP 2151K w m. Górna Wieś i Wola Zachariaszowska ETAP1

Kraków: Przebudowa drogi powiatowej nr 2151K w miejscowościach Górna Wieś i Wola Zachariaszowska ETAP I.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Informacje
Informacja z otwarcia ofert

ZP-271-13-17 Rozbudowa przepustu ramowego w m. Kłokoczyn DP 2187K

 Kraków: Rozbudowa przepustu ramowego w miejscu istniejącego, na cieku bez nazwy
w km 9+300 w miejscowości Kłokoczyn, w ciągu drogi powiatowej nr 2187K.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Informacje

  Informacja dla Wykonawcy 03-04-2017

Informacja z otwarcia ofert

ZP-271-12-17 Przebudowa skrzyżowania DP 2167K z drogami gm. w m. Rzeszotary

Kraków: Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2167K
z drogami gminnymi w m. Rzeszotary.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Informacje

Informacja z otwarcia ofert
Wynik

ZP-271-11-17 Przebudowa DP 1235K w m. Skrzeszowice

Kraków: Przebudowa drogi powiatowej nr 1235K w m. Skrzeszowice.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Informacje

Informacja z otwarcia ofert
Wynik

ZP-271-10-17 Modernizacja DP 2143K w m. Cianowice i Rzeplin

Kraków: Modernizacja drogi powiatowej nr 2143K w miejscowościach Cianowice i Rzeplin
polegająca na wykonaniu nakładek (odtworzenie warstw jezdnych)
z betonu asfaltowego.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Informacje

Informacja z otwarcia ofert

Wynik

ZP-271-09-17 Modernizacja DP 2130K w m. Bębło

Kraków: Modernizacja drogi powiatowej nr 2130K ul. Krakowska i ul.Lasek
w miejscowości Bębło polegająca na wykonaniu nakładek
(odtworzenie warstw jezdnych) z betonu asfaltowego.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Informacje

Informacja z otwarcia ofert
Wynik

ZP-271-08-17 Modernizacja dróg powiatowych gm. Skawina, Mogilany

Kraków: Modernizacja dróg powiatowych powiatu krakowskiego,
poprzez wykonanie nakładek (odtworzenie warstw jezdnych) z betonu asfaltowego
wraz z renowacją odwodnienia z podziałem na 2 zadania.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Informacje

INFORMACJA DLA WYKONAWCY 21-03-2017 Uwaga! Zmiana tabeli elementów rozliczeniowych dla zadania nr 1 (załącznik nr1.1)

Informacja z otwarcia ofert
Wynik

ZP-271-07-17 Przebudowa DP 2122K w m. Nielepice ETAP 2

Kraków: Przebudowa drogi powiatowej nr 2122K wraz z budową kanalizacji deszczowej,
przebudową słupów oświetleniowych wraz z napowietrzną siecią elektryczną i teletechniczną
na działkach nr 26/6, 26/8, 104, 41, 190, 259,120
w miejscowości Nielepice, gmina Zabierzów w pasie drogi powiatowej – ETAP 2.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Infomacje
Informacja z otwarcia ofert
Wynik

ZP-271-06-17 Przebudowa DP 2151K w miejscowości Kozierów

Kraków: Przebudowa drogi powiatowej nr 2151K w miejscowości Kozierów.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Informacje
Informacja z otwarcia ofert
Wynik

ZP-271-05-17 Roboty naprawczo-konserwacyjne 2017 z podziałem na 2 zadania

Kraków: Wykonanie robót naprawczo – konserwacyjnych na drogach powiatowych
powiatu krakowskiego w 2017 roku z podziałem na 2 zadania.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane.
Informacje
Informacja z otwarcia ofert
Wynik

ZP-271-04-17 Remonty cząstkowe w 2017 r. z podziałem na zadania

Kraków: Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg powiatowych powiatu krakowskiego w 2017r. z podziałem na 4 Zadania.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Informacje
 Informacja z otwarcia ofert

Wynik

ZP-271-03-17 Przebudowa DP 2161K Kocmyrzów - Słomniki

Kraków: Przebudowa drogi powiatowej nr 2161K Kocmyrzów - Słomniki.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Informacje

INFORMACJA DLA WYKONAWCY 23-02-2017

Informacja dla Wykonawcy 28-02-2017 Odpowiedzi na pytania

UWAGA! ZMIANA TABELI ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH

Informacja z otwarcia ofert

Wynik

 

ZP-271-02-17 Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2125K w m. Nowa Góra

 Kraków: Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2125K oraz dróg gminnych polegająca na budowie odwodnienia w obrębie skrzyżowania tzw. Sikorowskie w m. Nowa Góra

Informacje

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie 23-03-2017

Wynik