ZP-271-06-18 Przebudowa drogi powiatowej nr 2145K „Poskwitów - Niedźwiedź” w miejscowości Zaborze, Ratajów i Niedźwiedź.

Przebudowa drogi powiatowej nr 2145K „Poskwitów - Niedźwiedź”
w miejscowości Zaborze, Ratajów i Niedźwiedź.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Informacje

ZP-271-07-18 Ścinanie drzew, dokonywanie nasadzeń nowych drzew oraz wycinka krzewów i samosiejek, wraz z porządkowaniem terenu po tych robotach w pasie drogowym dróg powiatowych na terenie powiatu krakowskiego w 2018r – z podziałem na 5 zadań

Ścinanie drzew, dokonywanie nasadzeń nowych drzew oraz wycinka krzewów i samosiejek, odrostów drzew, chwastów wraz z porządkowaniem terenu po tych robotach w pasie drogowym dróg powiatowych na terenie powiatu krakowskiego w 2018r – z podziałem na 5 zadań
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Informacje

Informacja dla Wykonawców 20-02-2018 r. (Temin składania ofert 28-02-2018 r.)

ZP-271-05-18 Remonty cząstkowe w 2018 r. z podziałem na 4 zadania

Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg powiatowych powiatu krakowskiego w 2018r. z podziałem na 4 zadania
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Informacje

Informacja dla Wykonawcy 12-02-2018 r.
(UWAGA! Zmiana nr konta do wpłaty wadium i zabezpieczeń)

 

ZP-271-03-18 Roboty naprawczo-konserwacyjne w 2018 r. z podziałem na 5 zadań.

Wykonanie robót naprawczo – konserwacyjnych na drogach powiatowych powiatu krakowskiego w 2018 roku z podziałem na 5 zadań.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Informacje

Informacja dla Wykonawcy 12-02-2018 r.
(UWAGA! Zmiana nr konta do wpłaty wadium i zabezpieczeń)

Informacja z otwarcia ofert

ZP-271-02-18 Przebudowa drogi powiatowej 2029K w miejscowości Ochojno ul. Lwowska

Przebudowa drogi powiatowej nr 2029K w miejscowości Ochojno ul. Lwowska – Gmina Świątniki Górne.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Informacje

Informacja z otwarcia ofert

ZP-271-01-18 Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg powiatowych powiatu krakowskiego w 2018r. z podziałem na 4 Zadania.

Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg powiatowych powiatu krakowskiego w 2018r. z podziałem na 4 Zadania.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Informacje
 Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

ZP-271-71-17 Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2183K wraz z budową chodnika i odwodnieniem w miejscowości Zagacie – zaprojektuj i wybuduj.

Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2183K wraz z budową chodnika i odwodnieniem w miejscowości Zagacie – zaprojektuj i wybuduj.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Informacje

Zawiadomienie o unieważnienu postępowania

ZP-271-69-17 Przebudowa DP nr 2188K Krzeszowice - Tenczynek - Rudno wraz z budową jej nowego odcinka do drogi krajowej nr 79.

Przebudowa drogi powiatowej nr 2188K Krzeszowice - Tenczynek - Rudno wraz z budową jej nowego odcinka do drogi krajowej nr 79.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Informacje

Informacja dla Wykonawców 18-12-2017 r.

Modyfikacja do SIWZ z dnia 22-12-2017 r.

Odpowiedzi na pytania 04-01-2018r.

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

ZP-271-70-17 Dokumentacja projektowa przebudowy DP nr 2133K w m. Januszowice, Korzkiew, Grębynice

Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy DP nr 2133K w m. Januszowice, Korzkiew, Grębynice wraz z uzyskaniem stosownych uzgodnień i decyzji administracyjnych wymaganych przepisami prawa budowlanego.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Informacje

Informacja z otwarcia ofert

WYNIK

ZP-271-65-17 Dostawa paliw i olejów silnikowych w latach 2018 -2020

Dostawa paliw płynnych i olejów silnikowych w okresie 01.01.2018r. do 31.12.2020r., dokonywana bezpośrednio na stacji paliw.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Informacje

Informacja dla Wykonawcy 12-12-2017r

Informacja z otwarcia ofert

WYNIK

 

ZP-271-63-17 Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 2134K z podziałem na odcinki wraz z uzyskaniem stosownych uzgodnień i właściwych decyzji administracyjnych wymaganych przepisami prawa budowlanego.

Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 2134K z podziałem na odcinki wraz z uzyskaniem stosownych uzgodnień i właściwych decyzji administracyjnych wymaganych przepisami prawa budowlanego.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Informacje

Informacja z otwarcia ofert

WYNIK

ZP-271-61-17 Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2183K wraz z budową chodnika i odwodnieniem w miejscowości Zagacie – zaprojektuj i wybuduj.

Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2183K wraz z budową chodnika i odwodnieniem w miejscowości Zagacie – zaprojektuj i wybuduj.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Informacje

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

ZP-271-58-17 Przebudowa drogi powiatowej nr 2174K – ul. Jana Pawła II w Libertowie.

Przebudowa drogi powiatowej nr 2174K – ul. Jana Pawła II polegająca na budowie chodnika  z kanalizacją opadową w Libertowie.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Informacje

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

ZP-271-55-17 Projekt rozbudowy odc. DP nr 2181K i nr 2182K w m. Czernichów Wołowice oraz Dąbrowa Szlachecka.

Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy odcinka drogi powiatowej nr 2181K oraz nr 2182K wraz z budową chodnika i odwodnieniem w miejscowości Czernichów, Wołowice oraz Dąbrowa Szlachecka.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Informacje

Informacje z otwarcia ofert

WYNIK

ZP-271-54-17 Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 2133K w m. Januszowice, Korzkiew, Grębynice.

Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy DP nr 2133K w m. Januszowice, Korzkiew, Grębynice wraz z uzyskaniem stosownych uzgodnień i decyzji administracyjnych wymaganych przepisami prawa budowlanego.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Informacje

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania