UWAGA! Strona archiwalna
(nie jest już aktualizowana)


Nowa strona dostępna jest pod adresem:
http://zdpk.krakow.pl

 

 

Zamówienia Publiczne

 

ZP podlegające ustawie "Prawo zamówień publicznych"

 

ZP INNE (niepodlegające ustawie PZP)

 

Plan zamówień publicznych

 

 


 

Poniżej znajduje się link bezpośredniego dostępu do plików z informacjami o zamówieniach publicznych. Pliki te dostępne są od razu po ich zamieszczeniu, natomiast ogłoszenia w formie "przyjaznej dla użytkownika" (powyżej), mogą pojawić się z niewielkim opóźnieniem.

Zamówienia Publiczne (lista plików)

 


Ogłoszenia o przetargach dostępne są również na stonach Urzędu Zamówień Publicznych: http://www.uzp.gov.pl