UWAGA! Strona archiwalna
(nie jest już aktualizowana)


Nowa strona dostępna jest pod adresem:
http://zdpk.krakow.pl

 

 

Obowiązek uzyskania zezwolenia ZDPK na zajęcie pasa drogowego

Przypominamy, że istnieje obowiązek uzyskania zezwolenia ZDPK na zajęcie pasa drogowego w celu m.in. wykonania przyłącza, remontu lub przebudowy zjazdu z posesji, remontu ogrodzenia. Zezwolenie jest płatne, a wysokość opłaty naliczana jest w zależności od wielkości zajętej powierzchni oraz czasu wykonywania prac w pasie drogowym.
Niedopełnienie tego obowiązku skutkuje nałożeniem opłaty dziesięciokrotnie wyższej od naliczanej w standardowej procedurze, a także usunięciem przez ZDPK obiektu umieszczonego niezgodnie z obowiązującą procedurą.
W trzech kwartałach 2014 roku ZDPK wydał 47 decyzji nałożenia podwyższonej opłaty, na łączną kwotę przeszło 56 tys. złotych (średnio 1,2 tys. zł za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia). Nałożenie podwyższonej opłaty było często wynikiem otrzymania od mieszkańców udokumentowanej fotograficznie lub filmowo informacji o zajęciu pasa drogowego w pobliżu ich posesji.