UWAGA! Ta wersja strony internetowej,
nie jest już aktualizowana.

Uruchomiliśmy nową wersję strony,
bardziej dostosowaną do urządzeń mobilnych.
Nowa strona dostępna jest pod adresem:
http://zdpk.krakow.pl

Kampania wyborcza w pasie drogowym bez opłat za zajęcie pasa drogowego

kamp wybory2015W związku z pojawiającymi się licznymi pytaniami o umieszczanie w pasie drogowym, w ramach tegorocznej kampanii przed wyborami do parlamentu: billboardów, banerów, tablic informacyjnych itp., a więc tzw. nośników reklamowo-informacyjnych, informujemy wszystkich zainteresowanych, że – podobnie, jak w przypadku wszelkiego rodzaju reklam – obowiązuje uzyskanie zezwolenia zarządcy drogi. Aby uzyskać zezwolenie, należy złożyć stosowny wniosek, podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania Komitetu Wyborczego.

Czytaj więcej...

Nowe bilety na promach

W związku ze zmianą przepisów regulujących ustalanie opłat za przeprawy promowe oraz koniecznością wprowadzenia biletów w miejsce paragonów z kas fiskalnych, Rada Powiatu, uchwałą Nr XLVII/455/2014 z dnia 29.10.2014r., wprowadziła opłaty za korzystanie z promów na Wiśle w Jeziorzanach (droga powiatowa 2179k) i w Czernichowie (droga powiatowa 2183k) ustalając stawki za przewóz. Uchwała weszła w życie 1. stycznia 2015r. nowe bilety P1012419 550 
Radni postanowili maksymalnie ograniczyć rodzaje biletów ustalając tylko dwie stawki opłat (3,50 zł za pojazdy samochodowe do 3,5 t oraz 8 zł za pojazdy powyżej 3,5 t). Zrezygnowano z opłat od osób, zwierząt, rowerów, motocykli i pojazdów samochodowych o masie własnej nieprzekraczającej 550kg. Całkowicie zwolnione z opłaty są także autobusy komunikacji miejskiej i pojazdy rolników (płatników podatku rolnego) na podstawie zaświadczenia wydanego przez wójta lub burmistrza). Dla wygody mieszkańców gmin Skawina, Liszki, Czernichów i Brzeźnica, wprowadzono opłatę abonamentową (w wysokości równej 10-krotności opłaty jednorazowej).

Obowiązek uzyskania zezwolenia ZDPK na zajęcie pasa drogowego

Przypominamy, że istnieje obowiązek uzyskania zezwolenia ZDPK na zajęcie pasa drogowego w celu m.in. wykonania przyłącza, remontu lub przebudowy zjazdu z posesji, remontu ogrodzenia. Zezwolenie jest płatne, a wysokość opłaty naliczana jest w zależności od wielkości zajętej powierzchni oraz czasu wykonywania prac w pasie drogowym.
Niedopełnienie tego obowiązku skutkuje nałożeniem opłaty dziesięciokrotnie wyższej od naliczanej w standardowej procedurze, a także usunięciem przez ZDPK obiektu umieszczonego niezgodnie z obowiązującą procedurą.
W trzech kwartałach 2014 roku ZDPK wydał 47 decyzji nałożenia podwyższonej opłaty, na łączną kwotę przeszło 56 tys. złotych (średnio 1,2 tys. zł za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia). Nałożenie podwyższonej opłaty było często wynikiem otrzymania od mieszkańców udokumentowanej fotograficznie lub filmowo informacji o zajęciu pasa drogowego w pobliżu ich posesji.

Dewastacja znaków drogowych

Pionowe znaki drogowe ulegają procesowi niszczenia głównie z powodu działania czynników atmosferycznych. Niestety, stosunkowo często dochodzi także do ich celowej dewastacji, zwłaszcza poprzez umieszczanie na nich rozmaitych napisów, odwracanie, a także zamalowywanie. Od stycznia br. utrzymaniem oznakowania pionowego zajmuje się wydzielona w strukturze organizacyjnej ZDPK komórka Sekcji Technicznej (w latach wcześniejszych prace te zlecano firmie zewnętrznej). dewa znak DSCN0375-550
Jej zadaniem jest przede wszystkim utrzymanie w należytym stanie oznakowania pionowego na drogach powiatowych.
Pracownicy Sekcji poprawiają, ustawiają i odsłaniają znaki drogowe, a także wymieniają zniszczone i zdewastowane znaki na nowe. Do końca trzeciego kwartału 2014 roku prace te zajęły 2600 roboczogodzin, a na zakup nowych znaków wydano 24 tys. złotych. Statystycznie, interwencji wymagało ok. 10 znaków dziennie.

Kampania wyborcza w pasie drogowym bez opłat za zajęcie pasa drogowego

W związku z pojawiającymi się licznymi pytaniami o umieszczanie w pasie drogowym, w ramach tegorocznej kampanii przed wyborami do samorządu, billboardów, banerów, tablic informacyjnych itp., a więc tzw. nośników reklamowo-informacyjnych, informujemy wszystkich zainteresowanych, że – podobnie, jak w przypadku wszelkiego rodzaju reklam – obowiązuje uzyskanie zezwolenia zarządcy drogi. Aby uzyskać zezwolenie, należy złożyć stosowny wniosek, podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania Komitetu Wyborczego. Do wniosku należy dołączyć:
kampania wybory samorzadowe
  • uchwałę Komitetu Wyborczego o powołaniu pełnomocnika,
  • oświadczenie pełnomocnika o przyjęciu udzielonego pełnomocnictwa,
  • potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia Komitetu Wyborczego przez właściwą Komisję Wyborczą lub PKW.
Zgodnie ze stanowiskiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ZDPK nie pobiera od Komitetów Wyborczych opłat za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia materiałów wyborczych.

Formularz wniosku można znaleźć tutaj.