UWAGA! Strona archiwalna
(nie jest już aktualizowana)


Nowa strona dostępna jest pod adresem:
http://zdpk.krakow.pl

 

 

Zadania bieżącego utrzymania dróg

Obecnie trwa sprzątanie pasów drogowych z odpadów komunalnych - zadanie to będzie realizowane do dnia 10 maja. Kończy się także sprzątanie pozimowe dróg z materiałów uszorstniających, które były używane podczas akcji Zimowego Utrzymania Dróg.

Do dnia 25 maja zaplanowano tzw. pierwsze koszenie traw, które będzie realizowane w roku 2018 trzykrotnie. Trwają rówież remonty cząstkowe dróg - tzw. remonty pozimowe. Jednocześnie odnawiane jest oznakowanie poziome dróg w miejscach w których jest ono niewidoczne.

Liczymy na wyrozumiałość kierowców podczas wszystkich prac na drogach. Prosimy o ostrożną jazdę.