UWAGA! Strona archiwalna
(nie jest już aktualizowana)


Nowa strona dostępna jest pod adresem:
http://zdpk.krakow.pl

 

 

Szkody wyrządzane przez powalające się drzewa

szko wyrz RDLP w krakowie 200Przejeżdżając drogami powiatowymi przez odcinki leśne musimy pamiętać i wiedzieć, że za szkody spowodowane przez drzewa (gałęzie drzew) Zarząd Dróg odpowiada tylko wówczas gdy drzewa te znajdują się w działkach geodezyjnych pasa drogowego. W pozostałych przypadkach tj. w sytuacji gdy drzewo rośnie na użytkach leśnych (Ls) zarządzanych przez Lasy Państwowe odpowiedzialność odszkodowawczą ponosi Gospodarstwo Leśne.

 

O odszkodowanie trzeba się wówczas zwrócić do właściwego Nadleśnictwa po sprawdzeniu na stronie internetowej http://www.geoportal.gov.pl granic działki leśnej i drogowej.

Mapki właściwości miejscowej Lasów Państwowych zamieszczamy poniżej.

szko wyrz nadle krzeszowice

 

szko wyrz nadle miechow

 

szko wyrz RDLP w krakowie

 

Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego nie ma możliwości prawnych na dokonywanie pielęgnacji zadrzewienia, które rośnie na użytkach leśnych zarządzanych przez Lasy Państwowe. Dokładamy jednak staranności, aby współdziałać ze wszystkimi podmiotami przy zapewnieniu odpowiedniego bezpieczeństwa w ruchu drogowym.