UWAGA! Strona archiwalna
(nie jest już aktualizowana)


Nowa strona dostępna jest pod adresem:
http://zdpk.krakow.pl

 

 

Maszyny rolnicze na drogach publicznych

maszyny kombajn 200W związku z rozpoczętym sezonem prac polowych można zaobserwować zwiększony ruch maszyn rolniczych poruszających się po drogach publicznych. Pojazdy te - poza nielicznymi wyjątkami - nie posiadają tablic rejestracyjnych, a ich przemieszczanie się po drogach może odbywać się wyłącznie po uzyskaniu specjalnego zezwolenia kategorii II dopuszczającego do ruchu.

Zezwolenie kategorii II jest wydawane w imieniu Starosty Krakowskiego przez Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego. Jest przeznaczone dla kombajnów rolniczych, pojazdów wolnobieżnych, ciągników rolniczych albo dla tych pojazdów łącznie z przyczepą specjalną po drogach wszystkich kategorii w całej Polsce, z wyjątkiem autostrad i ekspresówek. Dowolny Starosta w Polsce może wydać takie zezwolenie na terytorium całego kraju.

Zezwolenie wydaje się po uiszczeniu opłaty w wysokości 100 zł, w terminie 3 dni roboczych od dnia złożenia wniosku. Zezwolenie jest ważne przez okres 12 miesięcy.

Dla informacji podajemy, że kontroli pojazdów zobligowanych do posiadania zezwolenia kategorii II dokonuje Inspekcja Transportu Drogowego lub Policja.

Druki zezwoleń są dostępne w zakładce Jak załatwić sprawę procedura IR-1.