UWAGA! Strona archiwalna
(nie jest już aktualizowana)


Nowa strona dostępna jest pod adresem:
http://zdpk.krakow.pl

 

 

Propozycje nowych znaków ostrzegawczych

prop nowy znak Nowe A 16bMinisterstwo Infrastruktury planuje wprowadzić zmiany w Rozporządzeniu dotyczącym warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych. Zmiany mają polegać m. in. na wprowadzeniu nowych symboli znaków drogowych.
W pierwszej części przedstawiamy proponowane zmiany w zakresie znaków ostrzegawczych.

 


prop nowy znak Nowe A 16 550

 

prop nowy znak A 30 z tab o niepe

 

prop nowy znak A 30 z tabliczka


Jeżeli zmiany wejdą w życie nowe wzory znaków z całą pewnością będą przydatne przy oznakowywaniu dróg powiatowych powiatu krakowskiego.