UWAGA! Strona archiwalna
(nie jest już aktualizowana)


Nowa strona dostępna jest pod adresem:
http://zdpk.krakow.pl

 

 

Dzika zwierzyna na drogach powiatowych

dzik zwierze na drodze 200Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego informuje, że zwierzyna dziko żyjąca przemieszcza się po całym rejonie podkrakowskim w sposób przypadkowy, uwarunkowany w szczególności dużą antropopresją regionu – tzn. ruchem turystów, grzybiarzy oraz prowadzeniem prac polowych i gospodarczych w pobliżu lasu.

 

 

dzik zwierze na drodze 550
W związku z powyższą informacją uzyskaną od Nadleśnictw prowadzących gospodarkę leśną prosimy kierujących o zachowanie szczególnej ostrożności nie tylko przy przejeżdżaniu przez zwarte kompleksy leśne, ale także na terenie obszarów pól i łąk oraz rozproszonej zabudowy. Nie jest bowiem możliwe oznakowanie wszystkich odcinków dróg na których kiedykolwiek pojawiła się zwierzyna. Zgodnie z przepisami prawa oznakowane muszą być i są wyłącznie stałe szlaki migracji zwierzyny np. do wodopojów.