UWAGA! Strona archiwalna
(nie jest już aktualizowana)


Nowa strona dostępna jest pod adresem:
http://zdpk.krakow.pl

 

 

Przebudowa ul. Ogrodowej w Krzeszowicach

prze ul ogro krze 200Wydział Rozwoju i Współpracy kończy prace projektowe dotyczące przebudowy ulicy Ogrodowej w Krzeszowicach. Po przebudowie droga powiatowa będzie wyposażona w 32 miejsca parkingowe. Ponadto zostaną odnowione ciągi piesze, a także nawierzchnia jezdni. Obecnie skończyła się wycinka martwych drzew zagrażających bezpieczeństwu ruchu w tym miejscu.

Projektant przedłożył do zatwierdzenia projekt docelowej organizacji ruchu, który przewiduje wykonanie oznakowania poziomego oraz ustawienie nowych znaków drogowych.
Przebudowa drogi ma na celu uporządkowanie sposobu parkowania pojazdów w pasie drogi powiatowej oraz remont zdegradowanej nawierzchni.