UWAGA! Strona archiwalna
(nie jest już aktualizowana)


Nowa strona dostępna jest pod adresem:
http://zdpk.krakow.pl

 

 

Bezpieczeństwo na drogach powiatowych w 2015 r.

bezp na drog wypadek 200W roku 2015 zanotowano na drogach powiatowych 545 zdarzeń drogowych.  Liczba wypadków wyniosła 75, natomiast kolizji 470. W wyniku zaistniałych wypadków śmierć poniosły 4 osoby, a 90 zostało rannych. Śmiertelne wypadki miały miejsce: w Skawinie na ul. Radziszowskiej (DP nr 1940K), w Wysiołku Luborzyckim (DP nr 2159K), Liszkach (DP nr 2177K) oraz Wołowicach (DP nr 2181K).

Najwięcej zdarzeń drogowych miało miejsce na drodze powiatowej nr 2161K Słomniki - Kocmyrzów. Było ich 36, w tym 3 wypadki i 33 kolizje. Cztery osoby zostały ranne w wyniku tych zdarzeń.
Natężenie ruchu drogowego na drodze powiatowej nr 2161K mieści się w granicach od 5 022 pojazdów na dobę w Słomnikach do 4 146 pojazdów na dobę w Wysiołku Luborzyckim. Biorąc pod uwagę te statystyki Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego będzie wnioskował do Zarządu Powiatu w Krakowie, aby zgłosić drogę 2161K do programu przebudowy dróg lokalnych i poprawić na niej bezpieczeństwo oraz zmniejszyć ilość zdarzeń drogowych.