UWAGA! Strona archiwalna
(nie jest już aktualizowana)


Nowa strona dostępna jest pod adresem:
http://zdpk.krakow.pl

 

 

Nowa organizacja ruchu na drodze powiatowej nr 2122K Morawica – Brzoskwinia – Nielepice

nowa orga ruchu 2122K 1 550 200Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego po analizie stanu istniejącej organizacji ruchu na drodze powiatowej nr 2122K przebiegającej przez miejscowość Brzoskwinia oraz po wysłuchaniu opinii przedstawicieli samorządu gminnego postanowił wprowadzić nową organizację ruchu.

 

 

Obszarem zabudowanym został objęty odcinek drogi powiatowej od serpentyn do wyjazdu na Nielepice. Natomiast w przysiółku Koziary została ograniczona prędkość do 60 km/h ze względu na występujące przystanki komunikacji aglomeracyjnej "Brzoskwinia Góra" i "Brzoskwinia Koziary" (linia nr 258) oraz brak urządzonych ciągów pieszych.


nowa orga ruchu 2122K 2 550


Niebezpieczny zakręt dodatkowo wyposażono w tablice prowadzące U-3a, b w celu zwiększenia bezpieczeństwa poruszania się pojazdów.