UWAGA! Ta wersja strony internetowej,
nie jest już aktualizowana.

Uruchomiliśmy nową wersję strony,
bardziej dostosowaną do urządzeń mobilnych.
Nowa strona dostępna jest pod adresem:
http://zdpk.krakow.pl

Organizowanie dowozu dzieci do szkół

orga dowo gimbus 200Gminy, które organizują dowóz dzieci do szkół autobusami innymi niż autobusy szkolne muszą dla wyznaczenia miejsc wsiadania i wysiadania uczniów przy drogach powiatowych wnioskować o zgodę na lokalizację przystanków komunikacji zbiorowej. Wyznaczenie nowych przystanków wiąże się z ich urządzeniem na koszt Wnioskodawcy.
Sytuacja taka nie ma miejsca w przypadku, gdy dowóz dzieci do szkół odbywa się za pomocą autobusu szkolnego, gdyż pojazd ten w celu zabrania uczniów, zatrzymuje się w dowolnych miejscach postoju, a miejsca postoju nie muszą być przystankami komunikacji zbiorowej.

Autobus przeznaczony do przewozu dzieci do szkoły ma kolor nadwozia barwy pomarańczowej oraz oznaczony jest z przodu i z tyłu prostokątnymi tablicami barwy białej, z napisem barwy czarnej "autobus szkolny". Kierujący autobusem szkolnym w miejscach postoju, podczas wsiadania lub wysiadania dzieci, jest obowiązany włączyć światła awaryjne, a inni kierujący muszą zachować szczególną ostrożność.
Szczegółowe warunki techniczne autobusu szkolnego formułuje paragraf 22 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia.