UWAGA! Ta wersja strony internetowej,
nie jest już aktualizowana.

Uruchomiliśmy nową wersję strony,
bardziej dostosowaną do urządzeń mobilnych.
Nowa strona dostępna jest pod adresem:
http://zdpk.krakow.pl

Likwidacja szkód powstałych z winy zarządcy drogi

likwid szkod odszkodo za wypadek01 550Zgłaszanie tzw. szkód komunikacyjnych powstałych z winy zarządcy drogi jest możliwe za pomocą formularza zgłoszenia szkody, wraz z kompletem wyszczególnionych w nim załączników. Ciężar udowodnienia, że szkoda powstała wskutek winy Zarządu Dróg spoczywa na wnioskodawcy. Dlatego poszkodowanego obowiązuje możliwie szczegółowe udokumentowanie zdarzenia, na skutek którego uszkodzony został pojazd. Dowodem takim są niewątpliwie fotografie, które muszą być wykonane tuż po zdarzeniu. Fotografie powinny być zrobione tak, by można było jednoznacznie stwierdzić, że do zdarzenia doszło na drodze powiatowej w określonej szczegółowo lokalizacji. Bardzo dobrze jest także przywołać świadka zdarzenia.

W ostatnim czasie w wyniku gwałtownych burz z porywistym wiatrem doszło do przypadków upadku drzew i konarów na pojazdy. Zarząd Dróg za takie zdarzenia ponosi odpowiedzialność wyłącznie wtedy, gdy w określonej sytuacji miał możliwość przewidzenia zdarzenia i zapobieżenia mu, lecz wskutek zaniedbania nie uczynił tego doprowadzając do zaistnienia sytuacji skutkującej szkodą. W pozostałym zakresie – odpowiedzialność jest wyłączona, doszło bowiem do zdarzenia losowego.

Sprawy szkód komunikacyjnych są przekazywane do firmy ubezpieczeniowej, a poszkodowany otrzymuje pismo informujące o rejestracji szkody, wraz z niezbędnymi informacjami dotyczącymi dalszej procedury.

O uznaniu roszczenia decyduje firma ubezpieczeniowa, po przeprowadzeniu oględzin pojazdu i zapoznaniu się z przedłożoną dokumentacją, za każdym razem badając przyczynę szkody.

Od niekorzystnej dla poszkodowanego decyzji przysługuje odwołanie do firmy ubezpieczeniowej, a – w dalszej perspektywie – dochodzenie roszczeń na drodze sądowej.