UWAGA! Ta wersja strony internetowej,
nie jest już aktualizowana.

Uruchomiliśmy nową wersję strony,
bardziej dostosowaną do urządzeń mobilnych.
Nowa strona dostępna jest pod adresem:
http://zdpk.krakow.pl

Gminy zapłacą mniej za oświetlenie dróg

gminy zaplaca lampy oswietleniowe 2 550bW dniu 3 sierpnia 2015 roku weszła w życie nowelizacja ustawy – Prawo energetyczne, która ogranicza obowiązek finansowania oświetlenia dróg przez gminy. Zgodnie z nowymi regulacjami koszty podzielono między samorządy gminne, a zarządcę dróg krajowych, czyli Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Sprawę reguluje art. 18 ustawy.

Ustawa nałożyła na Generalną Dyrekcję obowiązek wnoszenia opłat za oświetlenie dróg ekspresowych i autostrad przebiegających przez teren danej gminy oraz odcinków innych dróg krajowych na terenach niezabudowanych. W przypadku dróg krajowych poza terenem zabudowanym gminy będą płacić za ich oświetlenie wyłącznie w określonych przypadkach.
Chodzi o drogi wymagające odrębnego oświetlenia, które są przeznaczone do ruchu pieszych, rowerów lub są dodatkowymi jezdniami dróg krajowych do obsługi ruchu z terenów przyległych do pasa drogowego.

Oświetlenie dróg powiatowych i wojewódzkich nadal pozostaje w gestii samorządu gminnego.

Sejm uchwalił ustawę 27 maja 2015 r., a prezydent podpisał ją 18 czerwca br.