UWAGA! Strona archiwalna
(nie jest już aktualizowana)


Nowa strona dostępna jest pod adresem:
http://zdpk.krakow.pl

 

 

Zaakceptowane zadania BRD w roku 2015

zaak zada progi wyspoweKomisja Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego funkcjonująca w ramach Zarządu Dróg Powiatu Krakowskiego zakończyła prace dotyczące oceny wniosków zgłoszonych do programu "Bezpieczny Powiat Krakowski 2014-2020".
Rok 2015 jest drugim rokiem funkcjonowania programu i w  wyznaczonym terminie zgłoszono 150 wniosków. Harmonogram prac komisji w terenie został zrealizowany w całości. Wizje dotyczyły dróg powiatowych na terenie wszystkich 17. gmin. W charakterze gości udział w komisji brali radni powiatowi, gminni i członkowie rad sołeckich.
Kryteria oceny wniosków były następujące: natężenie ruchu drogowego, usytuowanie przy drodze obiektów użyteczności publicznej (np. szkoły, przychodnie zdrowia itp.) oraz występujące zdarzenia drogowe (i powtarzalność wniosku z lat poprzednich).
Poniżej przedstawiamy wszystkie pozytywnie ocenione wnioski, które uzyskały akceptację Zarządu Powiatu i które będą przekazane do realizacji w ramach programu "Bezpieczny Powiat Krakowski" w 2015 roku.
Ranking BRD