UWAGA! Strona archiwalna
(nie jest już aktualizowana)


Nowa strona dostępna jest pod adresem:
http://zdpk.krakow.pl

 

 

Ogrodzenia posesji od strony dróg publicznych

Zgodnie z obowiązującymi przepisami budowlanymi posadowienie ogrodzenia posesji od strony dróg publicznych musi być poprzedzone wykonaniem zgłoszenia tego faktu do Wydziału Architektury Starostwa Powiatowego. Załącznikiem do zgłoszenia jest opinia zarządcy drogi ze wskazaniem dopuszczalnej odległości ogrodzenia od krawędzi jezdni.

ogro pose zdjecie nr 1 550 ogro pose zdjecie nr 2 550Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego zaleca, by brama wjazdowa była cofnięta w głąb posesji w taki sposób, aby pojazd zatrzymując się przed bramą, mieścił się w całości na podjeździe i nie blokował ruchu na drodze. Praktyka powyższa będzie sprzyjać płynności ruchu i życzliwemu nastawieniu do innych kierujących, umożliwiając im przejazd bez niepotrzebnego zatrzymywania się.
Zachowanie wyżej opisanej praktyki ogradzania posesji zwiększy bezpieczeństwo ruchu drogowego, o co prosimy wszystkich zamieszkujących bezpośrednio przy drogach powiatowych.