UWAGA! Ta wersja strony internetowej,
nie jest już aktualizowana.

Uruchomiliśmy nową wersję strony,
bardziej dostosowaną do urządzeń mobilnych.
Nowa strona dostępna jest pod adresem:
http://zdpk.krakow.pl

Szkody komunikacyjne z udziałem dzikich zwierząt

szko kom zwie A 18Dziko żyjące zwierzęta łowne są własnością Skarbu Państwa. W imieniu Skarbu Państwa obowiązki właścicielskie wypełniają właściwe koła łowieckie, które są dzierżawcami obwodów łowieckich.
Zgodnie z przepisami prawa drogowego obowiązek oznakowania drogi publicznej znakami A-18b „zwierzęta dzikie” dotyczy tylko miejsc, w których zwierzęta często przekraczają drogę, np. przy wjeździe do lasu o dużej ilości zwierzyny lub w miejscu przecięcia przez drogę dojścia do wodopoju. Kierujący powinni wiedzieć, że nie przy każdym odcinku leśnym będzie ustawiony znak A-18b.
Za szkody wyrządzone przez zwierzęta dziko żyjące odpowiada Skarb Państwa lub właściwe koło łowieckie, jeżeli do szkody doszło podczas polowania.