UWAGA! Strona archiwalna
(nie jest już aktualizowana)


Nowa strona dostępna jest pod adresem:
http://zdpk.krakow.pl

 

 

Komisja Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Zdjecie brd 550W dniu 12 marca 2015r. Komisja Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego funkcjonująca w ramach Zarządu Dróg Powiatu Krakowskiego rozpoczęła działania dotyczące oceny wniosków zgłoszonych do programu "Bezpieczny Powiat Krakowski". Rok 2015 jest drugim rokiem funkcjonowania programu. Obecnie zgłoszono 150 wniosków. Harmonogram prac komisji został przesłany do Biura Rady Powiatu w Krakowie i udostępniony radnym. W skład Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego wchodzą specjaliści Zarządu Dróg, przedstawiciel Komendanta Powiatowego Policji w Krakowie oraz pracownik właściwej miejscowo Gminy. W charakterze gości mile widziani są radni powiatowi, gminni lub członkowie rad sołeckich (osiedlowych).
Prace Komisji będą polegały na przeprowadzeniu wizji w terenie połączonej z obserwacją zachowania użytkowników drogi: kierujących oraz pieszych. Ocenie będzie poddana propozycja Wnioskodawcy dotycząca zmiany organizacji ruchu. Przykładowe zgłoszone wnioski dotyczą m. in. wyznaczenia nowego przejścia dla pieszych, ustawienia lustra drogowego lub zastosowania środków uspokojenia ruchu.
Wszystkie pozytywnie ocenione wnioski będą przedstawione jako możliwe do realizacji w ramach programu "Bezpieczny Powiat Krakowski".