UWAGA! Strona archiwalna
(nie jest już aktualizowana)


Nowa strona dostępna jest pod adresem:
http://zdpk.krakow.pl

 

 

Rusza oczekiwana przebudowa drogi powiatowej w Wężerowie Górnym

Dzięki połączeniu środków finansowych Powiatu Krakowskiego, gminy Słomniki (w ramach Inicjatyw Samorządowych) oraz Narodowego Programu Rozbudowy Dróg Lokalnych (tzw. „Schetynówka"), rozpoczyna się przebudowa dwóch odcinków drogi powiatowej 2162k
(od krajowej „Siódemki" do Wężerowa Górnego oraz Wężerów – Prandocin Iły).
Łączna długość remontowanych odcinków wynosi 5450 metrów, a koszt inwestycji zamknie
weze-pran IMG 1812-550
się kwotą 2 mln 839 tys. złotych. Wykonana zostanie nakładka z betonu asfaltowego, podbudowa (na odcinku 434 metrów), a także odwodnienie i oznakowanie poziome.


Przygotowanie tej inwestycji wydłużyło się z uwagi na nieprzewidziane komplikacje procedury zamówienia publicznego. Pierwszy przetarg został unieważniony z powodu przekroczenia kwoty zabezpieczenia finansowego we wszystkich złożonych ofertach. W drugim postępowaniu przetargowym wyłoniono wykonawcę, jednak firma, której oferta została ze względów formalnych odrzucona, wniosła odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej. Dopiero rozstrzygniecie prawne na korzyść ZDPK umożliwiło podpisanie umowy z wykonawcą wyłonionym w przetargu.

 

weze-pran IMG 1810-550

 

weze-pran IMG 1813-550

 

weze-pran IMG 1817-550

 

weze-pran IMG 1819-550