UWAGA! Strona archiwalna
(nie jest już aktualizowana)


Nowa strona dostępna jest pod adresem:
http://zdpk.krakow.pl

 

 

Przybywa nowych nawierzchni dróg

Liczne odcinki dróg powiatowych wymagały w tym roku, ze względu na zły stan nawierzchni, nowych nakładek. Remonty takie były w większości przypadków realizowane w ramach Inicjatyw Samorządowych finansowanych w 60 proc. przez Powiat Krakowski, a w 40 proc. przez zainteresowaną gminę. Jedną z nielicznych gmin, która nie współfinansuje w ramach IS nowych nakładek jest gmina Czernichów. przybywa nowych naw mms img-747490400-550
„W sytuacji, gdy nawierzchnia drogi znajduje się w bardzo złym stanie, mogącym zagrażać bezpieczeństwu jej użytkowników, decydujemy się na naprawę nawierzchni bez współpracy finansowej z gminą" – informuje Dyrektor ZDPK Marian Paszcza. „Taka sytuacja ma na przykład miejsce w Nowej Wsi Szlacheckiej, gdzie kończymy właśnie realizację 190 mb nowej nakładki".
W sumie, długość nowych nawierzchni, zrealizowanych przez ZDPK w bieżącym roku, zamknie się liczbą 30 kilometrów.
przybywa nowych naw mms img2145443982-550