UWAGA! Strona archiwalna
(nie jest już aktualizowana)


Nowa strona dostępna jest pod adresem:
http://zdpk.krakow.pl

 

 

Bezpieczniej w pierwszym półroczu 2014

Z danych statystycznych, przygotowanych przez Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego, wynika stopniowa poprawa stanu bezpieczeństwa na naszych drogach powiatowych. Liczba wypadków i kolizji zmalała z 463 w pierwszym półroczu 2013 r. do 334 w analogicznym okresie bieżącego roku. Radykalnie zmniejszyła się liczba kolizji na drogach powiatowych poza miastami (z 362 w I półroczu 2013 r. do 216 w I półroczu 2014 r.). Odnotowano także mniej wypadków typu najechanie na pieszego. bezpieczniej w pier wypadek motocykla-550
Jak wiadomo, na bezpieczeństwo ruchu drogowego istotny wpływ mają: organizacja ruchu drogowego oraz stan techniczny dróg i oznakowania. Poprawa BRD jest jednym z priorytetów Dyrektora ZDPK Mariana Paszczy, który zapowiada dalsze konsekwentne działania w tym zakresie.