UWAGA! Strona archiwalna
(nie jest już aktualizowana)


Nowa strona dostępna jest pod adresem:
http://zdpk.krakow.pl

 

 

Remontujemy drogę w Wysiołku Luborzyckim

W sierpniu rozpoczął się remont drogi powiatowej 2159k w gminie Kocmyrzów-Luborzyca, który obejmie częściową wymianę podbudowy oraz wykonanie warstw jezdnych z asfaltobetonu na odcinku 1280 metrów. W 2010 roku doszło tam do zniszczeń w wyniku

intensywnych opadów atmosferycznych. Koszt inwestycji wynosi blisko 1 mln 157 tys. złotych i w całości zostanie sfinansowany zostanie przez Małopolski Urząd Wojewódzki, z rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczonej na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych. Prace zostaną ukończone do 30. września.

 

remo drog wysi lubo IMG 0858-550