UWAGA! Ta wersja strony internetowej,
nie jest już aktualizowana.

Uruchomiliśmy nową wersję strony,
bardziej dostosowaną do urządzeń mobilnych.
Nowa strona dostępna jest pod adresem:
http://zdpk.krakow.pl

Plany liniowe

Zespół Inżynierii Ruchu ZDPK ukończył w lipcu prace nad generalną aktualizacją tzw. planów liniowych wszystkich 118 dróg powiatowych w Powiecie Krakowskim. Plan liniowy przedstawia drogę wraz z oznakowaniem poziomym i pionowym oraz wszelkimi urządzeniami bezpieczeństwa ruchu drogowego. Jest to dokument niezbędny do utrzymania prawidłowego oznakowania na drodze. Posiadanie kompletu aktualnych planów liniowych, wykonanych w programie komputerowym SIBView 5.0 ułatwi zarządzanie drogami Powiatu Krakowskiego.

Czytaj więcej ...

plany liniowe 20140718 131755 -550