UWAGA! Strona archiwalna
(nie jest już aktualizowana)


Nowa strona dostępna jest pod adresem:
http://zdpk.krakow.pl

 

 

Przebudowa ulicy Świątnickiej w Mogilanach

Trzy tygodnie przed planowanym terminem zakończona została przebudowa ulicy Świątnickiej w Mogilanach, w ciągu drogi powiatowej 2173k. Zakres wykonanych prac objął m.in. nowe warstwy jezdne z betonu asfaltowego, odwodnienie korpusu drogowego (kanalizacja deszczowa), a także budowę chodnika wraz z elementami odwodnienia. Przebudowę zrealizowano w ramach Inicjatyw Samorządowych, przy znacznym udziale finansowym gminy Mogilany, a wykonawcą prac było przedsiębiorstwo „DROG-BUD" ze Spytkowic. przeb-ul-swiaDSC 0822-550
O zrealizowanie tej inwestycji konsekwentnie starała się radna Powiatu Krakowskiego Małgorzata Madeja, która teraz dobrze ocenia sprawne wykonanie przebudowy oraz współpracę z ZDPK. „Najważniejsze było zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom, którym zarówno chodnik, jak i nakładka były bardzo potrzebne. Cieszę się, że udało się nam, wspólnymi siłami, sfinansować tę pożyteczną inwestycję" – usłyszeliśmy od pani radnej.