UWAGA! Strona archiwalna
(nie jest już aktualizowana)


Nowa strona dostępna jest pod adresem:
http://zdpk.krakow.pl

 

 

Projekty subregionalne szansą na drogowe inwestycje

Z inicjatywy Starosty Krakowskiego Józefa Krzyworzeki odbyło się 11. czerwca w Starostwie Powiatowym spotkanie w sprawie ponownego naboru wniosków o sfinansowanie lokalnych inwestycji drogowych w ramach Subregionalnego Programu Rozwoju (SPR). Najnowsze informacje dotyczące zasad naboru projektów drogowych przekazał zebranym członek Zarządu Powiatu Krakowskiego Adam Wójcik. projekty subreg DSCN0316-550
Do 30. czerwca, Zarząd Powiatu ma przekazać do Urzędu Marszałkowskiego propozycję zadań przewidzianych do realizacji w ramach Programu. Na drogowe inwestycje, które zgodnie z założeniami mogą być realizowane w sześciu gminach (Iwanowice, Jerzmanowice-Przeginia, Krzeszowice, Skała, Słomniki, Sułoszowa), w ramach SPR przewidziano wstępnie, dla Powiatu Krakowskiego, kwotę 4 mln 480 tys. euro.

Podczas spotkania, przedstawiciele samorządów zasygnalizowali, które inwestycje chcieliby zrealizować korzystając z funduszu SPR. W trakcie dyskusji, dyrektor ZDPK Marian Paszcza zasugerował zwiększenie udziału finansowego gmin i powiatu w realizacji planowanych zadań, porównując je do tzw. „schetynówek", a także zwrócił uwagę na konieczność poprawy skomunikowania dróg powiatowych z drogami wyższego rzędu.
Samorządy zobowiązały się złożyć swoje propozycje, do 16 czerwca, w formie tzw. karty projektu. Dokument ma zawierać m.in.: informacje o beneficjencie, opis projektu wraz z uzasadnieniem, okres i wskaźniki realizacji, planowane koszty oraz trwałość projektu. Niestety nie wszystkie samorządy dotrzymały tego terminu.

 

projekty subreg DSCN0316-550