UWAGA! Ta wersja strony internetowej,
nie jest już aktualizowana.

Uruchomiliśmy nową wersję strony,
bardziej dostosowaną do urządzeń mobilnych.
Nowa strona dostępna jest pod adresem:
http://zdpk.krakow.pl

Konserwacja urządzeń odwadniających

W rezultacie rozstrzygnięcia przetargu na konserwację urządzeń odwadniających w obrębie pasa drogowego dróg powiatowych, ruszają prace ziemne oraz naprawczo-konserwacyjne we wszystkich czterech rejonach podległych Zarządowi Dróg Powiatu Krakowskiego. proc przyklad rowu 1 500

Zakres prac obejmuje m.in. ścinanie i profilowanie poboczy, usuwanie namulisk, czyszczenie przepustów i innych elementów odwodnienia. Większość prac zostanie ukończona w czerwcu br. a ostateczny termin odbioru robót został wyznaczony na 31.10.2014.

 

proc przyklad rowu 1 500
Przykład poprawnie wykonanego rowu

 

proc przyklad rowu 2 500
Przykład poprawnie wykonanego rowu