UWAGA! Strona archiwalna
(nie jest już aktualizowana)


Nowa strona dostępna jest pod adresem:
http://zdpk.krakow.pl

 

 

Zabezpieczenie osuwiska w Ochojnie

Drodze powiatowej 2167k w Ochojnie (gmina Świątniki Górne) zagraża osuwisko, które uaktywniło się wiosną ubiegłego roku. Dla zapewnienia bezpieczeństwa na zagrożonej drodze, Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego przeprowadził szereg działań doraźnych. Podcięta została skarpa, przesunięto pas drogowy, zainstalowano barierki, sygnalizację świetlną, wprowadzono ruch wahadłowy. Jednocześnie podjęte zostały starania o sfinansowanie kompleksowego remontu drogi z rezerwy celowej budżetu państwa, przeznaczonej na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych. zabezpieczenie-ochojno1459-550

Małopolski Urząd Wojewódzki sfinansował dokumentację geologiczną osuwiska. Po jej wykonaniu okazało się, że ze względu na charakter powstałych zmian geologicznych, koszt stabilizacji zbocza pochłonie bardzo duże środki finansowe, przy czym opłacalność takich prac jest wątpliwa. W tej sytuacji, komisja odrzuciła wniosek o przyznanie na ten cel środków finansowych z funduszu przeznaczonego na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.
ZDPK przeprowadzi jeszcze w tym miesiącu dalsze prace doraźnie zabezpieczające drogę powiatową w rejonie osuwiska.

zabezpieczenie-ochojno1460-550

 

zabezpieczenie-ochojno1465-550