UWAGA! Ta wersja strony internetowej,
nie jest już aktualizowana.

Uruchomiliśmy nową wersję strony,
bardziej dostosowaną do urządzeń mobilnych.
Nowa strona dostępna jest pod adresem:
http://zdpk.krakow.pl

Bezpieczeństwo w ruchu drogowym

W dniu 29 stycznia 2014 roku Rada Powiatu w Krakowie podjęła uchwałę o przyjęciu programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego w Powiecie Krakowskim w latach 2014 – 2020 „Bezpieczny Powiat Krakowski”.

Więcej informacji...
 
bezpieczenstwo w ruchu14r05-23 -550