UWAGA! Strona archiwalna
(nie jest już aktualizowana)


Nowa strona dostępna jest pod adresem:
http://zdpk.krakow.pl

 

 

Wojewoda sfinansuje remont drogi

Pomyślnie zakończyły się starania Zarządu Dróg Powiatu Krakowskiego o sfinansowanie przez Wojewodę Małopolskiego, w ramach programu usuwania szkód powstałych w wyniku powodzi i klęsk żywiołowych, remontu drogi powiatowej nr 2159k w gminie Kocmyrzów-Luborzyca. Remont obejmie odcinki drogi powiatowej w miejscowościach Zastów, Luborzyca, Niegardów (liczące w sumie 1280 metrów), które ucierpiały wskutek intensywnych opadów atmosferycznych w maju 2010 roku.  Wojewoda 859-550

Koszt zaplanowanych prac zamknie się kwotą blisko 1 mln 157 tys. złotych, która w całości pochodzić będzie z rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczonej na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, a prace remontowe zostaną wykonane do końca września br.
Z inicjatywy dyr. Mariana Paszczy trwają obecnie starania o włączenie do programu usuwania szkód powodziowych m.in. remontu drogi powiatowej nr 2187k na odcinku pomiędzy Czernichowem a Kamieniem, gdzie straty powstałe wskutek powodzi, jaka miała tam miejsce w 2010 roku, ujawniły się na wiosnę roku 2011.

Wojewoda 863-550

 

Wojewoda 870-550