UWAGA! Ta wersja strony internetowej,
nie jest już aktualizowana.

Uruchomiliśmy nową wersję strony,
bardziej dostosowaną do urządzeń mobilnych.
Nowa strona dostępna jest pod adresem:
http://zdpk.krakow.pl

Modernizacja dróg w ramach „Inicjatyw Samorządowych”

Na drogach Powiatu Krakowskiego przystąpiono z końcem kwietnia do prac modernizacyjnych. Są one realizowane w ramach „Inicjatyw Samorządowych”, co oznacza, że gminne samorządy mają istotny udział w ich finansowaniu. Całkowity koszt zaplanowanych prac zamknie się kwotą 6 mln 329 tys. zł z czego aż 2 mln 786 tys. zł pochodzić będzie z budżetów gmin.

modernizacja is-200

             Pierwszy etap tegorocznych prac modernizacyjnych potrwa do 30 maja. W tym czasie zostaną wykonane nakładki na czternastu odcinkach dróg powiatowych w ośmiu gminach (Igołomia-Wawrzeńczyce, Jerzmanowice, Kocmyrzów-Luborzyca, Liszki, Michałowice, Skała, Skawina, Zabierzów). Zakończenie wszystkich prac (które oprócz wymienionych obejmą także gminy Mogilany i Słomniki) zaplanowano na 30 października br.

            Dzięki sprawnie przeprowadzonej przez ZDPK procedurze zamówień publicznych, udało się znacząco obniżyć koszt zaplanowanych prac modernizacyjnych, a zaoszczędzone w ten sposób kwoty zostaną w całości przeznaczone na poszerzenie zakresu prac modernizacyjnych w poszczególnych gminach.

modernizacja is-550