UWAGA! Strona archiwalna
(nie jest już aktualizowana)


Nowa strona dostępna jest pod adresem:
http://zdpk.krakow.pl

 

 

Zadania bieżącego utrzymania dróg

Obecnie trwa sprzątanie pasów drogowych z odpadów komunalnych - zadanie to będzie realizowane do dnia 10 maja. Kończy się także sprzątanie pozimowe dróg z materiałów uszorstniających, które były używane podczas akcji Zimowego Utrzymania Dróg.

Do dnia 25 maja zaplanowano tzw. pierwsze koszenie traw, które będzie realizowane w roku 2018 trzykrotnie. Trwają rówież remonty cząstkowe dróg - tzw. remonty pozimowe. Jednocześnie odnawiane jest oznakowanie poziome dróg w miejscach w których jest ono niewidoczne.

Liczymy na wyrozumiałość kierowców podczas wszystkich prac na drogach. Prosimy o ostrożną jazdę.

AKCJA ZIMA w sezonie 2017/2018 trwa

Z dniem 20.11.2017 roku uruchomiona została Akcja Zimowego Utrzymania Dróg. Wykonawcy cały czas prowadzą akcję. 

AZUD 2017 2018

Uwagi dot. jakości świadczonych usług można zgłaszać pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Natomiast w sytuacjach nagłach na telefon dyżurnego "AKCJI ZIMA"   

507-098-708


  lub w sytuacji natłoku telefonów do dyżurnego Starosty Krakowskiego: 

12 632 32 04 lub 604 44 35 43

Zawieszenie Akcji Zimowego Utrzymania Dróg

A 32  Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego od północy dnia 19 marca 2017 roku z powodu dobrych warunków atmosferycznych zawiesza prowadzenie Akcji Zimowego Utrzymania Dróg.

Wycinka drzew w okolicach dróg powiatowych

W związku ze wzmożonym zainteresowaniem tematyką wycinki drzew i krzewów przy drogach powiatowych zapraszamy Państwa do zakładki Procedury DM-1 celem zapoznania się z niezbędnymi informacjami na ten temat.

Informacje zaprezentowane na naszej stronie ułatwią i uproszczą Państwu kontakt z naszym urzędem.


Odpowiedzi na szczegółowe pytania można uzyskać pisząc na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript..

AKCJA ZIMA 2016/2017

Zapraszamy Państwa do zakładki AKCJA ZIMA w celu zapoznania się z informacjami na temat utrzymania dróg w sezonie zimowym.
AKCJA ZIMA trwa od 1 listopada do 31 marca. Wszelkie uwagi dotyczące jakości utrzymania dróg należy zgłaszać do dyżurnego AKCJI ZIMA tel. 507-098-708 lub do dyżurnego Starosty działającego w ramach Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego
tel. 12 632 32 04 lub 604.443543

W przypadku, gdy połączenie z dyżurnym jest utrudnione z uwagi na nadmiar połączeń, prosimy o przesyłanie zgłoszeń przez formularz kontaktowy pod linkiem: http://zdpk.krakow.pl/zdpk/index.php/kontakt/formularz

Wszystkie zgłoszenia są drobiazgowo sprawdzane, a po weryfikacji sprzęt ZUD zostaje zadysponowany.

Kontynuacja programu "Bezpieczny Powiat Krakowski 2014-2020"

znak kierowco zwolnij 200Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego kontynuuje w roku 2017 prowadzenie Programu poprawy BRD "Bezpieczny Powiat Krakowski 2014-2020".
Dlatego do końca stycznia prosimy o przesyłanie wniosków do programu wg wzorów z lat ubiegłych.

Szkody wyrządzane przez powalające się drzewa

szko wyrz RDLP w krakowie 200Przejeżdżając drogami powiatowymi przez odcinki leśne musimy pamiętać i wiedzieć, że za szkody spowodowane przez drzewa (gałęzie drzew) Zarząd Dróg odpowiada tylko wówczas gdy drzewa te znajdują się w działkach geodezyjnych pasa drogowego. W pozostałych przypadkach tj. w sytuacji gdy drzewo rośnie na użytkach leśnych (Ls) zarządzanych przez Lasy Państwowe odpowiedzialność odszkodowawczą ponosi Gospodarstwo Leśne.

Czytaj więcej...

Maszyny rolnicze na drogach publicznych

maszyny kombajn 200W związku z rozpoczętym sezonem prac polowych można zaobserwować zwiększony ruch maszyn rolniczych poruszających się po drogach publicznych. Pojazdy te - poza nielicznymi wyjątkami - nie posiadają tablic rejestracyjnych, a ich przemieszczanie się po drogach może odbywać się wyłącznie po uzyskaniu specjalnego zezwolenia kategorii II dopuszczającego do ruchu.

Czytaj więcej...

Czułówek – propozycje uspokojenia ruchu w okolicach szkoły

znak kierowco zwolnij 200Przedstawiamy propozycje dotyczące uspokojenia ruchu na drodze powiatowej nr 2190K w miejscowości Czułówek w okolicach szkoły podstawowej. Sprawą zostaliśmy zainteresowani przez Państwa radnych oraz przedstawicieli szkoły.

Czytaj więcej...

Światowe Dni Młodzieży - rekomendowane trasy poruszania się

smd reko trasy zdjecie 200Zachęcamy do zapoznania się z trasami rekomendowanymi do poruszania się podczas Światowych Dni Młodzieży celem ominięcia Krakowa.

 

 

 

Więcej artykułów…

 1. Sytuacje nadzwyczajne na drogach powiatowych
 2. Zapłata opłaty skarbowej
 3. Respektowanie przepisów ruchu drogowego
 4. Zmiana pierwszeństwa na skrzyżowaniu dróg
 5. Propozycje nowych znaków informacyjnych
 6. Właściwe oświetlanie przejść dla pieszych
 7. Propozycje nowych znaków ostrzegawczych
 8. Dzika zwierzyna na drogach powiatowych
 9. Utrzymanie czystości w pasie drogowym dróg powiatowych
 10. Zmiana rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem
 11. Bieg uliczny - utrudnienia na drogach powiatowych i gminnych w Naramie
 12. Przebudowa ul. Ogrodowej w Krzeszowicach
 13. Szkody wyrządzone kierującym przez zwierzęta dziko żyjące
 14. Program poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego – edycja 2016
 15. Bezpieczeństwo na drogach powiatowych w 2015 r.
 16. Ciąg pieszy w Pisarach wzdłuż drogi powiatowej nr 2129K Rudawa – Jerzmanowice
 17. Komisja Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Libertowie
 18. Funkcjonowanie aglomeracyjnego transportu zbiorowego w Skawinie
 19. Trzecia edycja programu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego
 20. Uroczystość Trzech Króli
 21. Bezpieczeństwo ruchu drogowego w okresie zimowym
 22. Sesja drogowa Rady Powiatu w Krakowie
 23. Przejazd kolejowy w miejscowości Goszcza
 24. Zimowe utrzymanie dróg
 25. Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego planuje wprowadzić nową organizację ruchu w centrum Sieciechowic
 26. Nowa organizacja ruchu na drodze powiatowej nr 2122K Morawica – Brzoskwinia – Nielepice
 27. Jeszcze do końca listopada 2015 roku będzie trwała przebudowa drogi powiatowej nr 2136K Sułoszowa – Kolonia Długa.
 28. Dbałość o urządzenia odwadniające
 29. Regulowanie stanu prawnego dróg powiatowych
 30. Organizowanie dowozu dzieci do szkół
 31. Realizacja programu BRD w roku 2015
 32. Przygotowanie dróg powiatowych do nowego roku szkolnego
 33. Przebudowa mostu w Zelczynie
 34. Likwidacja szkód powstałych z winy zarządcy drogi
 35. Gminy zapłacą mniej za oświetlenie dróg
 36. Kaskadowe przekazywanie dróg publicznych po wybudowaniu obwodnicy
 37. Kolumny pieszych na drogach publicznych
 38. Maszyny rolnicze na drogach publicznych
 39. Koszenie traw
 40. Bezpiecznie na promie
 41. Drzewa w pasie drogowym
 42. Zaakceptowane zadania BRD w roku 2015
 43. Zezwolenia dla pojazdów nienormatywnych oraz identyfikatory dla pojazdów ponadtonażowych.
 44. Ogrodzenia posesji od strony dróg publicznych
 45. Wykorzystanie dróg w sposób szczególny
 46. Umieszczanie luster drogowych
 47. Ruszyły remonty cząstkowe dróg powiatowych
 48. Szkody komunikacyjne z udziałem dzikich zwierząt
 49. Poprawa odwodnienia jezdni dróg powiatowych
 50. Zasady ruchu drogowego w sąsiedztwie przejść dla pieszych
 51. Okresowe pomiary natężenia ruchu
 52. Sprzątanie dróg powiatowych
 53. Komisja Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
 54. Bezpieczeństwo w ruchu drogowym
 55. Zmodernizowana droga w Zagajach Smrokowskich
 56. „Schetynówka” w Wężerowie Górnym
 57. Spowolnienie ruchu w Piekarach na wniosek mieszkańców
 58. Oczekiwana „Schetynówka” w gminie Sułoszowa
 59. W Minodze bezpieczniej
 60. Nakładka w Czernichowie bez finansowej współpracy gminy
 61. Rusza oczekiwana przebudowa drogi powiatowej w Wężerowie Górnym
 62. Przybywa nowych nawierzchni dróg
 63. Remont drogi 2159k zakończony w terminie
 64. Zimowe utrzymanie dróg
 65. Realizacja programu BRD
 66. Lepiej zapobiegać, niż szacować straty
 67. Remonty mostów
 68. Bezpieczniej w pierwszym półroczu 2014
 69. Remontujemy drogę w Wysiołku Luborzyckim
 70. Bariery ochronne w Balicach
 71. Rozpoczął się remont mostu w Rudawie
 72. Zakończona „Inwestycja Samorządowa” w gminie Igołomia-Wawrzeńczyce
 73. Znaczne zniszczenia dróg po nawałnicy
 74. Skarpy w Rzeplinie naprawione
 75. Będzie nowy wiadukt w Batowicach
 76. Sprawna realizacja Inicjatyw Samorządowych w gminie Krzeszowice
 77. Zakończone modernizacje w gminie Świątniki Górne
 78. Nowa nawierzchnia w Miękini
 79. Plany liniowe
 80. Trwa budowa drogi w Zagajach Smrokowskich
 81. Przepust w Mnikowie wybudowany
 82. Przebudowa ulicy Świątnickiej w Mogilanach
 83. Z Nawojowej Góry do Frywałdu
 84. Gładka droga do Parku Narodowego
 85. Projekty subregionalne szansą na drogowe inwestycje
 86. Kongresowa wymiana doświadczeń
 87. Rusza budowa drogi
 88. Naprawy oberwanych skarp
 89. Konserwacja urządzeń odwadniających
 90. Nawałnice niszczą drogi
 91. Mników nie będzie podtapiany
 92. Zabezpieczenie osuwiska w Ochojnie
 93. Bezpieczeństwo w ruchu drogowym
 94. Odnawianie pasów
 95. Wojewoda sfinansuje remont drogi
 96. Modernizacja dróg w ramach „Inicjatyw Samorządowych”
 97. Po przejściu nawałnicy
 98. Ruszyły remonty dróg powiatowych
 99. Sygnalizacja świetlna w centrum Jerzmanowic
 100. Korzystna współpraca