UWAGA! Strona archiwalna
(nie jest już aktualizowana)


Nowa strona dostępna jest pod adresem:
http://zdpk.krakow.pl

 

 

Utrudnienia stałe

 

Ograniczenia tonażowe i inne na drogach Powiatu Krakowskiego (rozmiar pliku ok. 23 MB)