Wznowienie Akcji Zimowego Utrzymania Dróg

a 32 

Od północy dnia 16 marca 2018 roku Akcja ZUD zostaje wznowiona.