UWAGA! Strona archiwalna
(nie jest już aktualizowana)


Nowa strona dostępna jest pod adresem:
http://zdpk.krakow.pl

 

 

Promy w Czernichowie i Jeziorzanach nie kursują do odwołania 17r09-22

17r09-22

Promy w Czernichowie i Jeziorzanach nie kursują do odwołania.