UWAGA! Strona archiwalna
(nie jest już aktualizowana)


Nowa strona dostępna jest pod adresem:
http://zdpk.krakow.pl

 

 

Prom w Jeziorzanach nie kusuje 17r09-20

17r09-20

Z powodu trudnych warunków atmosferycznych, prom w Jeziorzanach nie kusuje.