Droga powiatowa 2161K przekazana Wykonawcy do przebudowy

znak A 14 roboty 50Informujemy, że droga powiatowa nr 2161K relacji Słomniki - Kocmyrzów została przekazana firmie MPRI Sp. z o. o. do przebudowy w ramach Programu Przebudowy Gminnej i Powiatowej infrastruktury drogowej.

Od momentu przekazania placu budowy firmie zewnętrznej za wszelkie szkody powstałe na tej drodze odpowiada firma wykonawcza, a nie Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego.

Roszczenia wynikające ze złożonych wniosków zgłaszane przez poszkodowanych w trybie procedury OG-1 będą przekazywane do właściwego podmiotu. Możliwe jest także udostępnienie nr polisy Wykonawcy do zgłoszenia samodzielnie szkody na stronie internetowej ubezpieczyciela.