Prom w Jeziorzanach nie kusuje 17r09-20

17r09-20

Z powodu trudnych warunków atmosferycznych, prom w Jeziorzanach nie kusuje.

Nieczynna przeprawa promowa w Czernichowie

W związku z pracami przy naprawie najazdów na przeprawę promową w Czernichowie, będzie ona nieczynna przez 3 dni tj. 31 lipca, 1, 2 sierpnia.

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.znak prom T 11

Wznowienie funkcjonowania przeprawy promowej nastąpi po godz. 13:00 w dniu 3 sierpnia.

Zamknięcie mostu w miejscowości Krzywaczka

zamkniecie mostu krzywaczka17r07

W związku z przystąpieniem do prac związanych z rozbiórką starego i budową nowego mostu w miejscowości Krzywaczka, w ciągu drogi powiatowej nr 1940K relacji Krzywaczka-Skawina, począwszy od dnia 21.07.2017 roku od godziny 8:00 ruch na moście zostanie zamknięty, przy utrzymaniu ruchu pieszych.
Ruch pojazdów kierowany będzie trasą zastępczą (mapka JPG PDF).

Wydłużenie czasu zamknięcia mostu w m. Kłokoczyn, gm. Czernichów na DP 2187K

Z powodu stopnia skomplikowania prac na obiekcie mostowym w miejscowości Kłokoczyn konieczne jest wydłużenie czasu zamknięcia ww. obiektu do dnia 19.07.2017 roku (środa)
do godz. 22:00. Ruch pojazdów kierowany będzie trasą zastępcza jak dotychczas.

Zamknięcie mostu w m. Kłokoczyn, gm. Czernichów na DP 2187K

W związku z koniecznością przeprowadzenia pilnych robót budowlanych na obiekcie mostowym w miejscowości Kłokoczyn, w ciągu drogi powiatowej nr 2187K, zachodzi konieczność zamknięcia ww. mostu od dnia 12 lipca 2017 roku (środa) od godziny 8:00, do dnia 17 lipca 2017 roku (poniedziałek) do godziny 24:00, przy zachowaniu ruchu pieszych.
Ruch pojazdów będzie kierowany wyznaczoną trasą zastępczą.

Kłokoczyn objazd 550