Zamknięcie mostu w miejscowości Krzywaczka

zamkniecie mostu krzywaczka17r07

W związku z przystąpieniem do prac związanych z rozbiórką starego i budową nowego mostu w miejscowości Krzywaczka, w ciągu drogi powiatowej nr 1940K relacji Krzywaczka-Skawina, począwszy od dnia 21.07.2017 roku od godziny 8:00 ruch na moście zostanie zamknięty, przy utrzymaniu ruchu pieszych.
Ruch pojazdów kierowany będzie trasą zastępczą (mapka JPG PDF).

Wydłużenie czasu zamknięcia mostu w m. Kłokoczyn, gm. Czernichów na DP 2187K

Z powodu stopnia skomplikowania prac na obiekcie mostowym w miejscowości Kłokoczyn konieczne jest wydłużenie czasu zamknięcia ww. obiektu do dnia 19.07.2017 roku (środa)
do godz. 22:00. Ruch pojazdów kierowany będzie trasą zastępcza jak dotychczas.

Zamknięcie mostu w m. Kłokoczyn, gm. Czernichów na DP 2187K

W związku z koniecznością przeprowadzenia pilnych robót budowlanych na obiekcie mostowym w miejscowości Kłokoczyn, w ciągu drogi powiatowej nr 2187K, zachodzi konieczność zamknięcia ww. mostu od dnia 12 lipca 2017 roku (środa) od godziny 8:00, do dnia 17 lipca 2017 roku (poniedziałek) do godziny 24:00, przy zachowaniu ruchu pieszych.
Ruch pojazdów będzie kierowany wyznaczoną trasą zastępczą.

Kłokoczyn objazd 550

Zamknięta droga powiatowa nr 1939K w Rzozowie w dniu 14 i 16 czerwca 2017 r.

znak b 1W związku z koniecznością przeprowadzenia robót asfaltowych na drodze powiatowej nr 1939K biegnącej z Rzozowa do Radziszowa, nastąpi konieczność jej zamknięcia w dniu 14 i 16 czerwca 2017 roku. Trasa objazdowa została wyznaczona przez m. Jurczyce.

DP 1939K Rzozów

Informacja dot. funkcjonowania komunikacji zbiorowej pochodząca ze strony http://kmkrakow.pl/ jest zamieszczona poniżej.

Szanowni Pasażerowie!

           Uprzejmie informujemy, że w związku z modernizacją drogi powiatowej nr 1939K w miejscowości Rzozów, w dniach 14 i 16 czerwca 2017 r. (środa i piątek), w godzinach od ok. 7:00 do ok. 18:00 nastąpi całkowite zamknięcie wspomnianego odcinka drogi.

            W związku z powyższym, linie aglomeracyjne 263 i 273 będą kierowane na trasy objazdowe:

  • linia 263 - od Czerwonych Maków P+R do przystanku "Rzozów I" bez zmian, następnie prosto drogą wojewódzką nr 953 (po trasie linii 213) do przystanku "Gołuchowice Jurczyce", gdzie linia skręci lewo i pojedzie w kierunku Radziszowa po trasie linii 273 do przystanku "Radziszów Cmentarz", następnie linia skręci w prawo do przystanku "Radziszów Kładka", gdzie wróci na stałą trasę do Woli Radziszowskiej. Na trasie objazdowej autobusy zatrzymywać się będą na wszystkich przystankach;
  • linia 273 - od Skawiny PKP do przystanku "Rzozów I" bez zmian, następnie prosto drogą wojewódzką nr 953 (po trasie linii 213) do przystanku "Gołuchowice Jurczyce", gdzie linia wróci na stałą trasę do Grabia. Na trasie zmienionej autobusy zatrzymywać się będą na wszystkich przystankach.

            Bez obsługi zostaną przystanki: "Rzozów Skotnica", "Rzozów Zagonnie", "Rzozów PKP".

Przepraszamy za utrudnienia!

Nowe przepisy dotyczące wycinki drzew

W piątek 2 czerwca opublikowano nowelizację ustawy o ochronie przyrody, która zaostrza złagodzone na początku roku przepisy dotyczące wycinki drzew - wracają pomiary obwodów na wysokości 5 cm, wprowadzono obowiązek zgłoszenia chęci wycinki, a gminni urzędnicy będą w terenie oglądać drzewa, które mają zostać usunięte.

Zmiany wprowadza ustawa z dnia 11.05.2017 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody (Dz.U. poz. 1074), która zacznie obowiązywać 17 czerwca 2017 roku. zieleń

Najważniejsze zmiany dotyczą usuwania drzew, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej, ale zmienia się również generalnie wysokość, na której mierzony ma być obwód pnia, co ostatecznie zadecyduje o obowiązku uzyskania zezwolenia. Po liberalizacji przepisów wprowadzono pomiar na wysokości 130 cm, teraz - od 17 czerwca - ustawa przywraca pomiar drzewa niżej - na wysokości 5 cm.