Stacja Meteo

 

 Stacja wyłączona do odwołania,
w związku ze zmianą siedziby ZDPK.

 Dane ze stacji meteo
Kraków ul. Włościańska 4