UWAGA! Strona archiwalna
(nie jest już aktualizowana)


Nowa strona dostępna jest pod adresem:
http://zdpk.krakow.pl

 

 

Podsumowanie realizacji inwestycji w roku 2015 - rejon 1

podum15r 1  Wola Radziszowska 1786K 200Koniec roku zawsze wiąże się z podsumowaniem wykonania zadań jakie były przewidziane do realizacji.
Poniżej przedstawiamy wybrane zdjęcia robót wykonanych na sieci dróg powiatu krakowskiego w rejonie 1. Zdecydowana większość zadań została zrealizowana dzięki współpracy powiatu z właściwą gminą w ramach tzw. Inicjatyw Samorządowych.

 

podum15r 1  Wola Radziszowska 1786K 550
Wola Radziszowska – przebudowa drogi

 

podum15r 2  Wola Radziszowska 1786K umocnienie obrywu 550
Wola Radziszowska – umocnienie obrywu

 

podum15r 3  Radziszów 1939K przebudowa drogi 550
Radziszów – przebudowa drogi

 

podum15r 4  Włosań  budowa chodnika 550
Włosań – budowa chodnika

 

podum15r 5  Rzeszotary 2030K budowa chodnika 550
Rzeszotary – budowa chodnika

 

podum15r 6  Czernichów 2183K remont chodnika 550Czernichów – remont chodnika

 

podum15r 7  Czernichów  2186K wymiana nawierzchni 550
Czernichów – wymiana nawierzchni jezdni

 

podum15r 8  Przeginia Narodowa 2186K  przebudowa przepustu 550
Przeginia Narodowa – przebudowa przepustu