UWAGA! Strona archiwalna
(nie jest już aktualizowana)


Nowa strona dostępna jest pod adresem:
http://zdpk.krakow.pl

 

 

Ustabilizowanie osuwiska na odcinku drogi powiatowej nr 2167K w Ochojnie

ustab ochojno2 200Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego w 2015 roku podjął działania mające na celu ustabilizowanie osuwiska powstałego w ciągu drogi powiatowej nr 2167K w miejscowości Wrząsowice i Ochojno.

 

Prace polegały na częściowym usunięciu i wyskarpowaniu  koluwim pod istniejącą drogą, tak aby uzyskać na odcinku osuwiska płaski odcinek o odpowiedniej szerokości, który umożliwi wykonanie nowego nasypu oraz nowej warstwy drogi. W celu ustabilizowania osuwiska wykonano 4 sztuki pływających kotew gruntowych SIRIVE S60 Special prostopadłych do osi jezdni o długości 33 metrów. Ponadto zrealizowano kompleksowe odwodnienie typu „francuskiego” za pomocą rur drenarskich obłożonych geowłókniną, studni rewizyjnych, kolektorów kanalizacji deszczowej, rowów otwartych.


ustab ochojno4 550

 

ustab ochojno5 550