UWAGA! Strona archiwalna
(nie jest już aktualizowana)


Nowa strona dostępna jest pod adresem:
http://zdpk.krakow.pl

 

 

Modernizacja drogi powiatowej w miejscowości Zalas

mode dp zalas 392 550Zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu w Krakowie droga powiatowa nr 1034K w miejscowości Zalas została w roku 2015 przeznaczona do modernizacji, która miała na celu: uporządkowanie odwodnienia drogi, wymianę warstw jezdnych oraz miejscowe umocnienie skarp. Zadanie było realizowane w ramach Inicjatyw Samorządowych Powiatu Krakowskiego i Gminy Krzeszowice. Udział finansowy powiatu wyniósł 232,8 tys. złotych, a gminy 155,2 tys. zł.
Uporządkowane odwodnienia drogi powiatowej polegało na odtworzeniu rowów ziemnych, zabudowę korytek drogowych i odpowiednie wyprofilowanie nowej nawierzchni jezdni.


mode dp zalas 405 550
Droga powiatowa nr 1034K stanowi część szlaku komunikacyjnego dla jadących z powiatu chrzanowskiego do Krakowa przez miejscowość Zalas i Frywałd. Porusza się po niej komunikacja zbiorowa realizowana przez prywatnych przewoźników.