UWAGA! Strona archiwalna
(nie jest już aktualizowana)


Nowa strona dostępna jest pod adresem:
http://zdpk.krakow.pl

 

 

Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 2191K i nr 2189K