UWAGA! Strona archiwalna
(nie jest już aktualizowana)


Nowa strona dostępna jest pod adresem:
http://zdpk.krakow.pl

 

 

Obsługa komunikacyjna z drogi powiatowej nowoprojektowanych działek, które zostaną wydzielone w wyniku podziału działki/działek

1.

 

2.

 


Wniosek do pobrania

pdf

Potrzebne informacje uzupełniające można uzyskać:
Punkt Obsługi Klienta