UWAGA! Strona archiwalna
(nie jest już aktualizowana)


Nowa strona dostępna jest pod adresem:
http://zdpk.krakow.pl

 

 

PRZYSTANKI - informacje dla przewoźników osób

INFORMACJA DOT. SKŁADANIA WNIOSKÓW O ZEZWOLENIE NA KORZYSTANIE
Z PRZYSTANKÓW DLA TRANSPORTU ZBIOROWEGO OSÓB,
W CIĄGU DRÓG POWIATOWYCH POWIATU KRAKOWSKIEGO

Uzgodnienia zasad korzystania z obiektów dworcowych i przystanków, dokonuje się na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 3) ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2017 r. poz. 2200 ze zm.):

1. Do wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym dołącza się: 3)potwierdzenie uzgodnienia zasad korzystania z obiektów dworcowych i przystanków, dokonanego z ich właścicielami lub zarządzającymi.


Rozporządzenie w sprawie rozkładów jazdy

Przewoźnik, pragnący otworzyć nową linię, zmienić trasę istniejącej linii, lub przedłużyć wydane wcześniej pozwolenie, składa wniosek do Zarządu Dróg Powiatu Krakowskiego o wydanie zezwolenia na korzystanie z istniejących przystanków komunikacji zbiorowej.

Wniosek powinien zawierać:

  • imię i nazwisko lub nazwę firmy oraz adres i siedzibę, numer telefonu strony występującej o pozwolenie (PESEL, NIP lub REGON);
  • nazwę - określenie linii (przystanek początkowy i końcowy);
  • wyszczególnienie nazw i lokalizacji poszczególnych, istniejących przystanków, zlokalizowanych w ciągu dróg powiatowych Powiatu Krakowskiego.

Wzór wniosku o zezwolenie na korzystanie z przystanków dla transportu zbiorowego.
Przykład prawidłowo wypełnionego wniosku.


W przypadku chęci umieszczenia we wniosku przystanku w miejscach innych niż istniejące, należy przed złożeniem wniosku wystąpić do Urzędu Gminy, na terenie której przystanek ma być zlokalizowany. Urząd Gminy przeprowadzi konieczną procedurę lokalizacji i budowę nowego przystanku w ciągu drogi powiatowej.

Informacje
dodatkowe:

Potrzebne informacje uzupełniające można uzyskać pocztą elektroniczną: l.czechmalpazdpk.krakow.pl
lub telefonicznie Zespół ds. Inżynierii Ruchu ZDPK tel. 12 622 10 13

Z uwagi na zamknięcie ul. Daszyńskiego od DK nr 79 w kierunku m. Tenczynek oraz z uwagi na zlokalizowanie przystanku tymczasowego przy Rondzie JP II zmianie ulega numeracja przystanków przy tej drodze powiatowej i przybiera nastepującą formę:

Lp. Numer drogi, numer przystanku,
nazwa przystanku
strona / Numer drogi, numer przystanku, 
nazwa przystanku
strona
1. 2188K, nr 02, Krzeszowice Rondo JP II PRAWY /    
2. 2188K, nr 04, Tenczynek Piaski PRAWY / 2188K, nr 11, Tenczynek Piaski LEWY
3. 2188K, nr 06, Tenczynek Centrum PRAWY / 2188K, nr 09, Tenczynek Centrum LEWY
4. 2188K, nr 08, Rudno Zamek PRAWY / 2188K, nr 07, Rudno Zamek LEWY
5. 2188K, nr 10, Rudno Sklep Kolonia PRAWY / 2188K, nr 05, Rudno Sklep Kolonia LEWY
6. 2188K, nr 12, Rudno OSP PRAWY / 2188K, nr 03, Rudno OSP  LEWY
7. 2188K, nr 14, Rudno Satniówka PRAWY / 2188K, nr 01, Rudno Satniówka  LEWY

Numery przystanków przy drogach powiatowych nadane zgodnie z §  3 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 kwietnia 2012 (Dz. U. z 2018 r. poz. 202) w sprawie rozkładów jazdy: 

Wykaz przystanków - aktualizacja 2015-12-11

Wykaz przystanków - aktualizacja 2015-12-21

Wykaz przystanków - aktualizacja 2016-01-04

Wykaz przystanków - aktualizacja 2016-05-19

Wykaz przystanków - aktualizacja 2016-07-26

Wykaz przystanków - aktualizacja 2016-08-12 (nowe numery dróg)

Wykaz przystanków - aktualizacja 2016-09-19 (nowe numery dróg)

Wykaz przystanków - aktualizacja 2016-11-15

Wykaz przystanków - aktualizacja 2016-12-13

Wykaz przystanków - aktualizacja 2017-02-06

Wykaz przystanków - aktualizacja 2017-03-31

Wykaz przystankow - aktualizacja 2017-04-03

Wykaz przystankow - aktualizacja 2017-05-12

Wykaz przystankow - aktualizacja 2017-06-29

Wykaz przystankow - aktualizacja 2017-09-07

Wykaz przystankow - aktualizacja 2017-11-03

Wykaz przystankow - aktualizacja 2017-11-23

Wykaz przystankow - aktualizacja 2017-12-13

Wykaz przystankow - aktualizacja 2018-03-16


6. W transporcie drogowym nazwa przystanku komunikacyjnego, na którym będzie się zatrzymywał środek transportowy na danej linii komunikacyjnej, zawiera:

1) nazwę miejscowości według rejestru terytorialnego;
2) określenie miejsca usytuowania przystanku komunikacyjnego, poprzez wskazanie w szczególności nazwy ulicy      albo obiektu użyteczności publicznej - o ile dotyczy;
3) numer przystanku komunikacyjnego.

7. Numer przystanku komunikacyjnego, o którym mowa w ust. 6 pkt 3, nadawanego przez właściciela albo zarządzającego przystankiem komunikacyjnym, jest:

1)dwucyfrowy, parzysty - dla ciągu dróg publicznych według kilometrażu narastającego;

2)dwucyfrowy, nieparzysty - dla ciągu dróg publicznych według kilometrażu malejącego;


Numery przystanków dla drogi powiatowej
nr 2124K RUDNO - WOLA FILIPOWSKA - NOWA GÓRA - PARYŻ - OSTRĘŻNICA:

1. Strona prawa:

 Lp.  Kilometraż  Nr przystanku  Nazwa przystanku Dane GPS przystanku
1 2+820   02  Wola Filipowska Starowolska – pętla  50.12045,19.56592
2        
3  5+238 04  Filipowice Blych   
4  5+785 06   Filipowice Sklep 50.14177,19.56996 
5  6+200 08   Filipowice Palikówka 50.14433,19.56735 
6  6+642 10   Filipowice Skała 50.14805,19.56856 
7  6+970 12  Filipowice Szkoła  50.15091,19.56789
8  7+460 14   Filipowice Kościół  50.15493,19.56607
9  7+795 16   Filipowice Transformator  50.15788,19.56515
10  8+274 18   Filipowice Wzgórze 50.16157,19.56281 
11  9+250 20   Miękinia - Stawiska
(
pętla)
50.17019,19.56278
12  11+549 22 

 Nowa Góra - Paryż
(pętla)

50.18547,19.55090 

2. Strona lewa:

 Lp.  Kilometraż  Nr przystanku  Nazwa przystanku Dane GPS przystanku
1      
 
2 4+070 17   Wola Filipowska Stawowa 50.12913,19.57451
3 5+247 
15  Filipowice Blych   
4  5+770 13   Filipowice Sklep 50.14154,19.56993 
5  6+163 11  Filipowice Palikówka  50.14386,19.56741
6  6+667 09   Filipowice Skała  50.14812,19.56835
7  6+980 07   Filipowice Szkoła 50.15083,19.56778 
8  7+460 05   Filipowice Kościół  50.15483,19.56595
9  7+778 03   Filipowice Transformator  50.15775,19.56511
10  8+267 01   Filipowice Wzgórze  
11        
12