UWAGA! Strona archiwalna
(nie jest już aktualizowana)


Nowa strona dostępna jest pod adresem:
http://zdpk.krakow.pl

 

 

Kierownik Wydziału Finansów SO/110/8/18

ZDPK ogłasza nabór na stanowisko:
Kierownik Wydziału Finansów
1 etat – pełny wymiar czasu pracy

Informacje